English version
Dawit Shawel Abebe

Dawit Shawel Abebe

Kort om

Dawit Shawel Abebe er professor innen folkehelse ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Han har en doktorgrad i folkehelse med spesialisering i epidemiologi på Universitetet i Oslo (UiO 2014). Av tidligere utdannelse har han en mastergrad i folkehelse ved UiO (2009), en mastergrad i ernæring ved Universitetet i Gent, Belgia (2006), og en bachelorgrad i folkehelse ved Universitetet i Haramaya, Etiopia (2003). Dawit forskningsinteresser inkluderer innvandrerhelse, ungdom og psykisk helse, komorbiditet mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser, og global helse. Han har primært jobbet med kvantitative forskningsmetoder.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Ungdom   Migrasjonshelse   Innvandrerhelse   Spiseproblemer   Ungdom og psykisk helse   Samfunnshelse

Land

Etiopia   Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Roer, Grethe Emilie; Lien, Lars; Bolstad, Ingeborg; Aaseth, Jan Olav; Abebe, Dawit Shawel (2023). The impact of PTSD on risk of cardiometabolic diseases: a national patient cohort study in Norway. 9 s. BMC Psychiatry. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12888-023-04866-x

Shawel, Samrawit; Baraki, Negga; Alemeshet, Yohanis; Abebe, Dawit Shawel ; Egata, Gudina (2023). Undernutrition and associated factors among adults with mental and neurological disorders in public health hospitals, Eastern Ethiopia, 2019: a cross-sectional study. BMC Psychiatry. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12888-023-05117-9

Balieva, Flora Nicol; Abebe, Dawit Shawel ; Dalgard, Florence; Lien, Lars (2023). Risk of developing psychiatric disease among adult patients with skin disease: A 9-year national register follow-up study in Norway. 10 s. Skin Health and Disease (SHD). Vol. 3.
https://doi.org/10.1002/ski2.294

Hynek, Kamila Angelika; Abebe, Dawit Shawel ; Hollander, Anna-Clara; Liefbroer, Aart C.; Hauge, Lars Johan; Straiton, Melanie Lindsay (2022). The association between persistent low parental income during preschool age and mental disorder in adolescence and early adulthood: a Norwegian register-based study of migrants and non-migrants. BMC Psychiatry. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12888-022-03859-6

Ekeberg, Karoline ; Abebe, Dawit Shawel (2022). Kulturens rolle i diagnostisering av psykiske lidelser. Lundgren, Charlotte (Red.). Psykisk oppvekst. Barn og unges psykiske helse fra 0-25 år. s. 315-319. Rådet for psykisk helse.

Hynek, Kamila Angelika; Abebe, Dawit Shawel ; Liefbroer, Aart C.; Hauge, Lars Johan; Straiton, Melanie Lindsay (2022). The association between early marriage and mental disorder among young migrant and non-migrant women: a Norwegian register-based study. 11 s. BMC Women's Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12905-022-01836-5

Skarstein, Siv ; Lien, Lars; Abebe, Dawit Shawel (2022). The burden of somatic diseases among people with alcohol- and drug use disorders are influenced by mental illness and low socioeconomic status. A registry-based cohort study in Norway. 7 s. Journal of Psychosomatic Research. Vol. 165.
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2022.111137

Roer, Grethe Emilie; Solbakken, Heidi Hurlen; Abebe, Dawit Shawel ; Aaseth, Jan; Bolstad, Ingeborg; Lien, Lars (2021). Inpatients experiences about the impact of traumatic stress on eating behaviors: an exploratory focus group study. Journal of Eating Disorders. Vol. 9.
https://doi.org/10.1186/s40337-021-00480-y

Gebru, Nardos Wondafrash; Gebreyesus, Seifu Hagos; Hassen, Hamid Yimam; Habtemariam, Esete; Abebe, Dawit Shawel (2021). Cultural adaptation and validation of the Children's Eating Behaviour Questionnaire in Ethiopia. 8 s. Journal of Nutritional Science (JNS). Vol. 10.
https://doi.org/10.1017/jns.2021.45

Abebe, Dawit Shawel ; Lien, Lars; Bramness, Jørgen Gustav (2021). Effects of age and gender on the relationship between alcohol use disorder and somatic diseases: a national register study in Norway. 8 s. BMJ Open. Vol. 11.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-050608

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig