English version

Unge voksnes handlingsrom i møtet med jobbusikkerhet og arbeidsmarkedsekskludering i Europa (NEGOTIATE)

NEGOTIATE er et EU-finansiert forskningsprosjekt som skal skaffe til veie ny kunnskap om kort- og langtidskonsekvenser av en usikker tilknytning til arbeidsmarkedet for unge i Europa.

I aktivt samarbeid med unge i Europa, med nasjonale og europeiske representanter fra frivillig sektor og sivilt samfunn, vil prosjektet legge grunnlag for politikk og virkemidler som kan forebygge eller redusere de negative konsekvensene av usikker tilknytning til arbeidsmarkedet i begynnelsen av arbeidskarrieren. NEGOTIATE inkluderer forskere og eksperter fra 10 europeiske land med ulik fagbakgrunn.

Mer om prosjektet

Gjennom NEGOTIATE vil vi undersøke hvordan økonomiske og institusjonelle rammer på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå påvirker muligheter og begrensninger for unges inkludering i arbeid og sosialt liv. Vi vil undersøke betingelsene for de unges muligheter til å forhandle sin posisjon og påvirke de strukturene som omgir dem:

Kontaktinformasjon

Velferdsforskningsinstituttet NOVA,
OsloMet – storbyuniversitetet

Laster inn ...
 • Målsettinger

  • Analysere hvordan ugunstige betingelser på arbeidsmarkedet for unge voksne påvirker deres handlingsrom i overgangen til voksenlivet.
  • Undersøke unge voksnes forestillinger om egne jobbmuligheter og rom til å påvirke sin posisjon.
  • Kartlegge likheter og forskjeller i den generelle konteksten på tvers av et utvalg europeiske land.
  • Forbedre vår forståelse av mekanismene som leder til variasjoner på tvers av Europa i de individuelle konsekvensene av å oppleve en usikker arbeidsmarkedstilknytning som ung.
  • Produsere komparativ kunnskap om de langsiktige konsekvensene av usikre arbeidsmarkedsposisjoner for unge personer gjennom analyser av livsløpene til eldre kohorter.
  • Levere ny kunnskap om hvilke forhold som kan være med på å motvirke uheldige konsekvenser for subjektiv og objektiv velferd i møtet med jobbusikkerhet som ung voksen.
  • Evaluere koordineringen av ulik politikk og strategier for å styrke unge personers forhandlingsposisjon i forhold til overganger på arbeidsmarkedet, med blikk på å forbedre horisontal og vertikal koordinering innenfor det europeiske flernivåstyre. 
  • Opplyse offentligheten og støtte opp om politikklæring om faktorer som kan være med på å skape samfunnsmessig resiliens på nasjonalt og europeisk nivå.
 • Negotiate-fakta

  Prosjekttittel: NEGOTIATE - Unge voksnes handlingsrom i møtet med jobbusikkerhet og arbeidsmarkedsekskludering i Europa.

  Kort tittel: NEGOTIATE – Overvinne jobbusikkerhet i Europa.

  Prosjektnummer: Grant Agreement nr. 649395 (Research and Innovation Action).

  Finansieringskilde: Horisont 2020 – EUs Rammeprogram for forskning og innovasjon (utlysning H2020-YOUNG-SOCIETY-2014).

  Varighet: 36 måneder fra mars 2015.

  Budsjett: EUR 2,476,609 fra EU-kommisjonen og CHF 523,892 fra SERI i Sveits.

  Vitenskapelig koordinator: Professor Bjorn Hvinden, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA.

 • Prosjektdeltakere OsloMet

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Bremen University
  • University of Brighton
  • Masaryk Univerzita
  • Universitet Basel
  • Universitat de Girona
  • Panteion University of Social and Political Science
  • Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu
  • Institute for the Study of Societies and Knowledge
  • SOLIDAR

Aktuelt fra prosjektet

Mann foran NAV-kontor
Tøft arbeidsliv for de unge etter koronakrisen

Koronapandemien har ført til en helsekrise og økonomisk krise for Norge. Spesielt unge arbeidstakere kan slite med å få arbeid etter krisen.