English version
Marianne Dæhlen

Marianne Dæhlen

Kort om

Marianne Dæhlen er sosiolog og professor i utdanningsvitenskap. Hennes forskningen omfatter unges motivasjon for læring, utdanningskarrierer og frafall. Flere av studiene er rettet mot yrkesfaglig opplæring og unge i barnevernet. Dæhlen har tidligere vært forskningsleder og studieleder.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Yrkesfag   Utdanning og ulikhet   Barnevern og utdanning   Skolemotivasjon   Utdanningsoverganger   Kvantitativ metode

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dæhlen, Marianne (2018). Sikrer gode karakterer fullføring? Videregående opplæring blant jenter med hjelp fra barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 21.

Dæhlen, Marianne; Rugkåsa, Marianne (2018). Early school leaving in the care population - Differences by county of origin. Child & Family Social Work . Vol. 23.

Dæhlen, Marianne (2017). Betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen - en kunnskapsoversikt. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Dæhlen, Marianne (2017). Completion in vocational and academic upper secondary school: The importance of school motivation, self-efficacy, and individual characteristics. European Journal of Education . Vol. 52.

Dæhlen, Marianne (2017). Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 34.

Dæhlen, Marianne (2017). Transition from school-based training in VET. Education + Training . Vol. 59.

Dæhlen, Marianne (2017). Child welfare clients and educational transitions. Child & Family Social Work . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10642/2662

Dæhlen, Marianne (2016). Dårlige odds - barnevernsbarn i videregående opplæring. Reegård, Kaja; Rogstad, Jon (Red.). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. kapittel 5. s. 112-130. Gyldendal Akademisk.

Dæhlen, Marianne; Madsen, Christian (2016). School enrolment following multisystemic treatment: A register-based examination among youth with severe behavioural problems. Children and Youth Services Review . Vol. 67.
http://hdl.handle.net/11250/2507842

Dæhlen, Marianne (2015). School performance and completion of upper secondary school in the child welfare population in Norway. 20 s. Nordic Social Work Research .
http://hdl.handle.net/10642/2883

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig