English version
Eilev Hegstad

Eilev Hegstad

Kort om

Eilev Hegstad arbeider med en doktorgrad med arbeidstittelen "Etikkomiteer og moralske eksperters rolle demokratiet". Hegstad har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016). Hans faglige interesser er rollen til kunnskap og ekspertise i politikken, etiske komiteer, demokratiteori, normativ metode og politiske ideologier.

I 2023 kom boka "Kristendemokrati" som han har redigert. 

I begynnelsen av 2022 var han på forskningsopphold ved Blavatnik School of Government, Oxford University med professor Jonathan Wolff som veileder.

I 2020/2021 var han del av forskningsprosjektet "What is a Good Policy? Political Morality, Feasibility, and Democracy" (GOODPOL) ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. 

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Politisk teori   Demokratiteori

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hegstad, Eilev (2023). Why Ethics Commissions? Four Normative Models. Res Publica. Vol. 30.
https://doi.org/10.1007/s11158-023-09622-2

Hegstad, Eilev (2023). Innledning. Hegstad, Eilev (Red.). Kristendemokrati. s. 9-45. Universitetsforlaget.

Hegstad, Eilev (2022). Moral experts as members of ethics commissions as seen through the prism of comprehensive doctrines. Bioethics. Vol. 37.
https://doi.org/10.1111/bioe.13086Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig