English version
Eilev Hegstad

Eilev Hegstad

Kort om

Eilev Hegstad arbeider med en doktorgrad med arbeidstittelen "Etikkomiteer og moralske eksperters rolle demokratiet". Hegstad har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016). Hans faglige interesser er rollen til kunnskap og ekspertise i politikken, etiske komiteer, demokratiteori, normativ metode og politiske ideologier.

I 2020/2021 var han del av forskningsprosjektet "What is a Good Policy? Political Morality, Feasibility, and Democracy" (GOODPOL) ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. 

I begynnelsen av 2022 var han på forskningsopphold ved Blavatnik School of Government, Oxford University med professor Jonathan Wolff som veileder.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Politisk teori   Demokratiteori

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hegstad, Eilev (2022). Moral experts as members of ethics commissions as seen through the prism of comprehensive doctrines. Bioethics .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig