English version
Eilev Hegstad

Eilev Hegstad

Kort om

Eilev Hegstad arbeider med en doktorgrad med arbeidstittelen "Etikkomiteer og moralske eksperters rolle demokratiet". Hegstad har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016). Hans faglige interesser er rollen til kunnskap og ekspertise i politikken, etiske komiteer, demokratiteori, normativ metode og politiske ideologier.

I 2023 kom boka "Kristendemokrati" som han har redigert. 

I begynnelsen av 2022 var han på forskningsopphold ved Blavatnik School of Government, Oxford University med professor Jonathan Wolff som veileder.

I 2020/2021 var han del av forskningsprosjektet "What is a Good Policy? Political Morality, Feasibility, and Democracy" (GOODPOL) ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. 

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Politisk teori   Demokratiteori

Forskningsprosjekter