English version

PolkaNorski - Utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos én- og flerspråklige barn

Prosjektet undersøker utviklinga av språkferdigheter og kunnskap om verden hos polsk-norske barn i Norge, sammenligna med majoritetsspråklige barn i Polen og Norge.

Prosjektet skal undersøke forholdet mellom barns språkferdigheter, kunnskap om verden og det språklige, kulturelle og pedagogiske miljøet de vokser opp i. Vi følger flerspråklige polsk-norske barn og majoritetsspråklige norske og polske barn i alderen 0-6 år gjennom fire underprosjekter.

I det første underprosjektet kartlegges barnas språkutvikling ved hjelp av polske og norske versjoner av spørreskjemaet MacArthur-Bates CDI og ordforrådstesten CLT. Vi vil følge en gruppe barn longitudinelt for å undersøke både språklig utvikling og endring i språkdominans over tid. Prosjektet vil også resultere i én- og flerspråklige normer for begge verktøy.

Målet med det andre underprosjektet er å sammenligne ordprosessering hos én- og flerspråklige barn. Ved hjelp av EEG vil vi studere hjerneaktiviteten hos toåringer som får se bilder og høre ord som passer eller ikke passer sammen. Et år senere vil vi undersøke om resultatene fra eksperimentet kan forutsi språkutviklinga deres.

Det er kulturelle forskjeller i synet på naturen mellom norske og polske foreldre og mellom norske og polske barnehager. I det tredje underprosjektet følger vi barn longitudinelt for å se hvor tett kunnskap om verden henger sammen med utvikling av språk, og hva forholdet til naturen har å si for språkferdigheter og verdenskunnskap. Ved å studere majoritetsspråklige barn i Polen og Norge og barn av polske innvandrere i Norge, håper vi å kunne si noe om rollen til familien på den ene sida og barnehagen på den andre i utviklingen av barns kunnskap og ordforråd om naturen.

Det fjerde underprosjektet er en intervensjonsstudie. Barns språkutvikling starter allerede før fødselen, og det er mye som tyder på at foreldres holdninger og kunnskap om hvordan man kan skape et godt språkmiljø, spiller en stor rolle for barns språkutvikling. I denne studien vil vi rekruttere vordende polske foreldre som bor i Norge. Halvparten av foreldrene blir invitert til et kurs om barns utvikling generelt, og den andre halvparten blir invitert til et kurs om barns språkutvikling og hvordan de kan samhandle med og snakke til babyen sin. På denne måten kan vi finne ut av om det er noen sammenheng mellom flerspråklige foreldres holdninger til og kunnskap om språk og barns språkutvikling.

Logoen til Norway grants