English version
Marius Lysebo

Marius Lysebo

Kort om

PhD i teoretisk fysikk fra UiO (2010).

Har arbeidet mye med moderne atom- og molekylfysikk ved lave temperaturer, dvs. ned mot det absolutte nullpunkt.

Interessert i de fleste grenene av fysikken, også anvendte problemstillinger innen ingeniørfagene, inkludert programmering, numeriske beregninger generelt og numeriske beregninger i undervisningen.

Underviser i klassisk mekanikk, termodynamikk og strømningsteknikk.

Er også opptatt av undervisning, læring og didaktiske spørsmål.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Atomfysikk, molekylfysikk

Emner

Fluidmekanikk   Kvantefysikk   Termodynamikk   Fysikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Sustainability in professional education Gap between strategy and program plans?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (2021). Bærekraft i profesjonsutdanninger. Gap mellom strategi og programplaner?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 14.

Berg, Arild; Sandtrø, Tengel Aas; Güler, Evin; Carella, Alfredo Raúl; Norvalls, Mali; Haugen Thor, Jenny Helene; Lysebo, Marius (2020). Designing an interdisciplinary course in a makerspace towards collaborative creativity for a sustainable society. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 13.

Haugan, John; Lysebo, Marius (2018). Hvorfor antall arbeidskrav bør reduseres. Om formativ vurdering i ingeniødutdanning,. UNIPED . Vol. 41.

Haugan, John; Lysebo, Marius; Lauvås, Per (2017). Mandatory coursework assignments can be, and should be, eliminated!. European Journal of Engineering Education . Vol. 42.

Haugan, John; Lysebo, Marius (2015). Medstudentvurdering i matematikk og fysikk. UNIPED . Vol. 38.
https://www.idunn.no/uniped/2015/04/medstudentvurd...

Lysebo, Marius; Veseth, Leif (2014). Quantum optimal control theory applied to transitions in diatomic molecules. 13 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA) . Vol. 90.
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.90.063427

Lysebo, Marius; Veseth, Leif (2013). Molecular hyperfine parameters in the 1 3Σu+ and 1 3Σg+ states of Li2, Na2, K2 and Rb2. 11 s. European Physical Journal D : Atomic, Molecular and Optical Physics . Vol. 67.
http://hdl.handle.net/10642/1990

Takekoshi, T,; Strauss, Christine; Lang, F.; Denschlag, J. Hecker; Lysebo, Marius; Veseth, Leif (2011). Hyperfine, rotational, and Zeeman structure of the lowest vibrational levels of the 87Rb2 (1) 3Σg+ state. 9 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA) . Vol. 83.

Bjørgen, Håkon; Lysebo, Marius; Veseth, Leif (2011). Index of refraction for cold lithium- and diatomic sodium waves traveling through cold noble gases. European Physical Journal D : Atomic, Molecular and Optical Physics . Vol. 61.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig