English version
Kåre Rønn Richardsen

Kåre Rønn Richardsen

Kort om

Jeg er utdannet fysioterapeut (Northumbria University, England) og har en mastergrad i sosial velferd- og helsepolitikk (OsloMet). Doktorgradsarbeidet var basert på data fra svangerskapskohortstudien STORK-Groruddalen. Jeg er i dag tilknyttet Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse  (CIM) og forskningsgruppen muskelskjeletthelse. 

Pågående prosjekter

 

Interesseområder

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk   Forebyggende medisin   Fysioterapi

Emner

Folkehelse   Minoritetshelse   Fysisk aktivitet   Kvinnehelse   Sosiale ulikheter og helse   Helsefremmende arbeid   Livsløpsperspektiv   Registerstudier

Regioner

Europa

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Waage, Christin ; Toftemo, Ingun; Brænd, Anja Maria; Sletner, Line; Sommer, Christine; Birkeland, Kåre Inge; Richardsen, Kåre Rønn ; Shakeel, Nilam; Vøllestad, Nina Køpke; Jenum, Anne Karen (2023). Cohort profile update: the Norwegian STORK Groruddalen (STORK G) pregnancy and birth cohort—the role of ethnicity and causal pathways for obesity, type 2 diabetes, cardiovascular disease and other health issues. BMJ Open. Vol. 13.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-076251

Bennetter, Karin Elisabeth; Waage, Christin ; Jenum, Anne Karen; Vøllestad, Nina Køpke; Robinson, Hilde Stendal; Richardsen, Kåre Rønn (2023). Cross-Cultural Contact and Norwegian Language Skills Among Ethnic Minority Women in Norway, and Relationship with Physical Activity in Pregnancy and Postpartum: The STORK-Groruddalen Cohort Study. Journal of Immigrant and Minority Health.
https://doi.org/10.1007/s10903-023-01535-9

Bennetter, Karin Elisabeth; Richardsen, Kåre Rønn ; Vøllestad, Nina Køpke; Jenum, Anne Karen; Robinson, Hilde Stendal; Mdala, Ibrahimu; Waage, Christin (2023). Associations between social support and physical activity in postpartum: a Norwegian multi-ethnic cohort study. BMC Public Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12889-023-15507-z

Riiser, Kirsti ; Richardsen, Kåre Rønn ; Haraldstad, Kristin ; Helseth, Sølvi ; Torbjørnsen, Astrid (2022). “It’s hard to keep a distance when you’re with someone you really care about”—A qualitative study of adolescents’ pandemic-related health literacy and how Covid-19 affects their lives. 13 s. PLOS ONE. Vol. 17.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266510

Jahre, Henriette ; Grotle, Margreth ; Smedbråten, Kaja ; Richardsen, Kåre Rønn ; Côté, Pierre; Steingrímsdóttir, Ólöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Storheim, Kjersti ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Stensland, Synne ; Øiestad, Britt Elin (2022). Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study. 9 s. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12891-022-04995-6

Smedbråten, Kaja ; Grotle, Margreth ; Jahre, Henriette ; Richardsen, Kåre Rønn ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Skillgate, Eva; Øiestad, Britt Elin (2022). Lifestyle behaviour in adolescence and musculoskeletal pain 11 years later: The Trøndelag Health Study. 12 s. European Journal of Pain. Vol. 26.
https://doi.org/10.1002/ejp.2012

Smedbråten, Kaja ; Grotle, Margreth ; Jahre, Henriette ; Richardsen, Kåre Rønn ; Côté, Pierre; Steingrimsdottir, Olöf Anna; Storheim, Kjersti ; Nielsen, Christopher Sivert; Øiestad, Britt Elin (2022). Accumulation of health complaints is associated with persistent musculoskeletal pain two years later in adolescents: The Fit Futures Study. 13 s. PLOS ONE. Vol. 17.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278906

Forster, Rachel Bedenis; Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Tibelles, Hatuia Bø; Nøkleby, Kjersti; Berg, Tore Julsrud; Iversen, Tor; Hagen, Terje P.; Richardsen, Kåre Rønn ; Cooper, John; Sandberg, Sverre; Løvaas, Karianne Fjeld; Nilsen, Roy Miodini; Iversen, Marjolein M.; Jenum, Anne Karen; Buhl, Esben Selmer (2022). Cohort profile: Outcomes & Multi-morbidity In Type 2 diabetes (OMIT) - a national registry-based observational cohort with focus on care and treatment of key high-risk groups in Norway. 10 s. BMJ Open. Vol. 12.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054840

Waage, Christin ; Mdala, Ibrahimu; Stigum, Hein; Jenum, Anne Karen; Birkeland, Kåre Inge; Shakeel, Nilam; Michelsen, Trond Melbye; Richardsen, Kåre Rønn ; Sletner, Line (2022). Lipid and lipoprotein concentrations during pregnancy and associations with ethnicity. 12 s. BMC Pregnancy and Childbirth. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12884-022-04524-2

Stensrud, Silje ; Richardsen, Kåre Rønn ; Aars, Marianne; Riiser, Kirsti (2021). Fysioterapeutstudenters bekymring for smitte under Covid-19 pandemien og opplevd utbytte av klinisk praksis. En tverrsnittstudie. 7 s. Fysioterapeuten.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig