English version
Finn Aarsæther

Finn Aarsæther

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emner

Flerspråklighet   Kodeveksling   Multietnolektisk stil

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aarsæther, Finn (2021). Learning environment and social inclusion for newly arrived migrant children placed in separate programmes in elementary schools in Norway. 16 s. Cogent Education. Vol. 8.
https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1932227

Aarsæther, Finn (2018). Kapittel 7 Norsk som andrespråk. Mæhlum, Brit Kirsten (Red.). Norsk språkhistorie II : praksis. s. 533-562. Novus Forlag.

Aarsæther, Finn ; Bjarnø, Vibeke ; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 s. Gyldendal Akademisk.

Opsahl, Toril; Aarsæther, Finn (2015). Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. [31].
http://hdl.handle.net/10642/3211

Aarsæther, Finn ; Marzo, Stefania; Nistov, Ingvild; Ceuleers, Evy (2015). Indexing locality: contemporary urban vernaculars in Belgium and Norway. Nortier, Jacomine; Svendsen, Bente Ailin (Red.). Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. s. 249-270. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/cbo9781139061896.018

Aarsæther, Finn (2013). Elevaktive arbeidsformer for andrespråkseleven. Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (Red.). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. s. 146-170. Gyldendal Akademisk.

Aarsæther, Finn (2013). Flerspråklighet i forskning, lovverk og læreplaner. Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (Red.). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. s. 36-70. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke ; Nergård, Mette Elisabeth ; Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 s. Gyldendal Akademisk.

Aarsæther, Finn (2010). The Use of multiethnic youth language in Oslo. Quist, Pia; Svendsen, Bente Ailin (Red.). Multilingual urban Scandinavia : new linguistic practices. s. 111-126. Multilingual Matters.

Aarsæther, Finn (2009). Flerspråklig praksis i det pakistansk-norske miljøet. Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta (Red.). De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. s. 65-83. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig