English version
Runa Kalleson

Runa Kalleson

Kort om

Førstelektor ved institutt for fysioterapi, fakultet for helsevitenskap. Forskningsområder inkluderer barn med funksjonsnedsettelser og deres familier, deriblant foreldres empowerment, barns deltakelse i familie- og fritidsaktiviteter, og tjenester rettet mot barn og familier. Underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå i temaer relatert til fysioterapi for barn og unge. Involvert i videreutviklingen av det tverrfaglige undervisningsopplegget INTERACT og medlem av forskningsgruppene (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn og CHILDLIFE - barneliv og profesjonsutøvelse.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kalleson, Runa; Jahnsen, Reidun Birgitta; Østensjø, Sigrid (2021). Comprehensiveness, Coordination and Continuity in Services Provided to Young Children with Cerebral Palsy and Their Families in Norway. Child Care in Practice .

Kalleson, Runa; Jahnsen, Reidun Birgitta; Østensjø, Sigrid (2021). Exploring participation in family and recreational activities among children with cerebral palsy during early childhood: how does it relate to motor function and parental empowerment?. Disability and Rehabilitation .

Toverød, Hanna Schultze; Pollen, Silje Pernille; Kalleson, Runa; Riiser, Kirsti (2020). Fysioterapeuters erfaringer fra samarbeid med foreldre i behandlingen av barn med medfødt klumpfot - en kvalitativ studie. Fysioterapeuten . Vol. 87.
https://fysioterapeuten.no/barnefysioterapi-fagfel...

Valla, Lisbeth; Slinning, Kari; Kalleson, Runa; Wentzel-Larsen, Tore; Riiser, Kirsti (2020). Motor skills and later communication development in early childhood: results from a population -based study. Child: Care, Health and Development . Vol. 46.

Kalleson, Runa; Jahnsen, Reidun Birgitta; Østensjø, Sigrid (2019). Empowerment in families raising a child with cerebral palsy during early childhood: Associations with child, family and service characteristics. Child: Care, Health and Development .
http://hdl.handle.net/10852/75165Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig