English version
Kirsti Riiser

Kirsti Riiser

Kort om

Jeg er førsteamanuensis ved institutt for fysioterapi, fakultet for helsevitenskap og forsker på fysisk aktivitet, helserelatert livskvalitet og helsekompetanse hos barn og unge. Jeg underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå i temaer relatert til barn og unges helse og livskvalitet. Jeg er medlem av forskningsgruppene MUSKHealth og Livskvalitet ved OsloMet. Jeg sitter i styret for det nasjonale forskningsnettverket for helsekompetanse, HELINOR og er med i de nasjonale forskningsnettverkene LIVSFORSK og CHIP (Children in Palliative Care).

Fagområder

Emner

Motivasjon   Fysisk aktivitet   Fysioterapi   Helserelatert livskvalitet   Måling av fysisk aktivitet   Helseatferd   Overvekt hos barn   Helsekompetanse   Intervensjonsstudier

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Haugen, Anders L. Hage; Riiser, Kirsti; Esser-Noethlichs, Marc; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Fostering pupils’ critical health literacy: examining the potential of physical education in lower secondary school. Frontiers in Sports and Active Living. Vol. 5.
https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1205716

Haugen, Anders L. Hage; Esser-Noethlichs, Marc; Riiser, Kirsti; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Understanding Critical Health Literacy Among Adolescents: Psychometric Properties of the CHLA Questionnaire in Lower Secondary Schools in Norway. Journal of School Health.
https://doi.org/10.1111/josh.13352

Paulsen, Henriette; Ljungblad, Ulf Wike; Riiser, Kirsti; Evensen, Kari Anne Indredavik (2023). Early neurological and motor function in infants born moderate to late preterm or small for gestational age at term: a prospective cohort study. BMC Pediatrics. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12887-023-04220-w

Røe, Yngve; Torbjørnsen, Astrid; Stanghelle, Brita; Helseth, Sølvi; Riiser, Kirsti (2023). Health Literacy in Higher Education: A Systematic Scoping Review of Educational Approaches. Pedagogy in health promotion.
https://doi.org/10.1177/23733799231191107

Riiser, Kirsti; Kalleson, Runa; Holmen, Heidi; Torbjørnsen, Astrid (2023). Integrating research in health professions education: a scoping review. BMC Medical Education. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12909-023-04615-4

Veshovda, Solveig; Eik, Hedda; Andersen, Marit Helen; Jahre, Henriette; Riiser, Kirsti (2023). Health literacy and musculoskeletal disorders in adolescents: a scoping review. 11 s. BMJ Open. Vol. 13.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-072753

Lund, Siv; Riiser, Kirsti; Løndal, Knut (2023). Children`s Experiences with Outdoor, Physically Active Play in After-School Programs. American Journal of Play. Vol. 15.

Holmen, Heidi; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Riiser, Kirsti; Castor, Charlotte; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Mariussen, Kari; Lee, Anja (2023). Patient-reported outcome measures in children, adolescents, and young adults with palliative care needs—a scoping review. BMC Palliative Care. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12904-023-01271-9

Flølo, Tone Nygaard; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. 13 s. BMC Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00962-7

Frøvik-Frei, Kathrin; Riiser, Kirsti; Kleffelgård, Ingerid (2022). Avansert mobilitet hos barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade: En kasus-kontrollstudie. Fysioterapeuten.
https://www.fysioterapeuten.no/barneogungdomsfysio...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig