English version
Anna Kloster-Jensen Macintyre

Anna Kloster-Jensen Macintyre

Kort om

Anna er utdannet sykepleier fra New Zealand og har Master of International Community Health fra Universitetet i Oslo. Hun forsker på helsekompetanse hos foreldre med innvandrerbakgrunn ved bruk av flere behovsidentifiserings prosesser. Hun er medlem av forskersningsgruppene Livskvalitet, og Migrasjon- og minoritetshelse ved OsloMet og forskningsnettverket HELINOR. Hun har tidligere forsket på tema informasjonssøking rundt seksualitet og seksuell helse med ungdommer i Chile. Anna er spesielt interessert i tema barn, tenåring og familie helse, oppvekst og foreldrekompetanse, helsekompetanse, helsekommunikasjon, global helse, sosial ulikhet i helse, migrasjon, kjønn, seksualitet og seksuell helse og rettigheter.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Macintyre, Anna Kloster-Jensen ; Montero Vega, Adela R.; Sagbakken, Mette (2015). "Sexuality? A million things come to mind”: reflections on gender and sexuality by Chilean adolescents. 10 s. Reproductive Health Matters: An international journal on sexual and reproductive health and rights. Vol. 23.
https://doi.org/10.1016/j.rhm.2015.11.003

Macintyre, Anna Kloster-Jensen ; Montero Vega, Adela Rosa; Sagbakken, Mette (2015). From disease to desire, pleasure to the pill: A qualitative study of adolescent learning about sexual health and sexuality in Chile. 14 s. BMC Public Health. Vol. 15:945.
https://doi.org/10.1186/s12889-015-2253-9Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig