English version
Solveig Veshovda

Solveig Veshovda

Fagområder

Emner

Health literacy   Begynneropplæring   Physiotherapy   Adolescents   Musculoskeletal disorders

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Kalleson, Runa; Riiser, Kirsti; Stensrud, Silje; Kordahl, Hilde Lund; Veshovda, Solveig (2022). Kindergarten as a learning arena – for children and for physiotherapy students. 2nd International CHILDLIFE Conference on Children and Young People in Everyday Life and Professional Practices. CHILDLIFE Barneliv og profesjonsutøvelse.

Riiser, Kirsti; Eik, Hedda; Andersen, Marit Helen; Jahre, Henriette; Veshovda, Solveig (2022). Muskelskjelettplager og helsekompetanse hos ungdom- en scoping review. MUSS-konferansen. Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG).

Riiser, Kirsti; Eik, Hedda; Andersen, Marit Helen; Jahre, Henriette; Veshovda, Solveig (2022). MUSKHEL- muskelskjelettplager og helsekompetanse hos ungdom. Fysioterapikongressen. Norsk fysioterapiforbund.

Stenberg, Una; Riiser, Kirsti; Bjørnsen, Hanne Nissen; Helseth, Sølvi; Le, Christopher; Haraldstad, Kristin; Haugen, Anders L. Hage; Finbråten, Hanne Søberg; Veshovda, Solveig (2021). Helsekompetanse i alt vi gjør- også for de unge. Dagens medisin .

--.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig