English version
Baard Johannessen

Baard Johannessen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Baard ; Skotheim, Torhild (2024). Barn og unge i midten: Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205586611. 334 s. Gyldendal Akademisk.

Kaldahl, Anne-Grete ; Skotheim, Torhild ; Johannessen, Baard (2023). Lærerstudenters opplevelse av sammenheng mellom undervisning og praksis. Thorjussen, Ingfrid M.; Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. s. 244-260. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa211015

Johannessen, Baard ; Skotheim, Torhild (2018). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. 376 s. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard ; Kaldahl, Anne-Grete ; Skotheim, Torhild (2018). Refleksjonsøkter og trekantsamarbeid i «tur-retur»- praksis. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2618

Johannessen, Baard ; Skotheim, Torhild (2018). Et lag rundt eleven og læreren. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Red.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. s. 18-43. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard ; Skotheim, Torhild (2017). Foreløpig utgave av Barn og Unge i Midten. ISBN: 978-82-05-50885-9. 160 s. Gyldendal Akademisk.

Skotheim, Torhild ; Johannessen, Baard ; Kaldahl, Anne-Grete (2016). En lærende praksistrekant. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 1.
https://doi.org/10.7577/sjvd.1730Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig