English version
Anne-Grete Kaldahl

Anne-Grete Kaldahl

Kort om

Anne-Grete Kaldahl sine hovedinteresser er pedagogisk psykologi, didaktikk, muntlighet og retorikk i skolen knyttet til bærekraft, demokrati, medborgerskap, kritisk tenkning og livsmestring. Hun forsker på hva som er muntlighet av god kvalitet i skolen og hvordan muntlighet vurderes, undervises og forstås fra et elev- og lærerperspektiv. Hun benytter ulike metodiske tilnærminger som mixed methods og retoriske analyser som topoi-analyse. Anne-Grete tok PhD i utdanningsvitenskap ved OsloMet (The Educational challenge of oracy – a rhetorical approach: Exploring and articulating the oracy construct in Norwegian schools). Hun har vært lærer og underviser lærere i for- og etterutdanning på OsloMet. Hun har vært forsker på prosjektet DEREKRIT (demokrati, retorikk og kritisk tenkning i skolen) og har vært koordinator for talekonkurransen «Ta ordet!» ved universitetet i Bergen (www.taordet.no – talekonkurranse for ungdom).

Vitenskapelige publikasjoner

Kaldahl, Anne-Grete ; Skotheim, Torhild ; Johannessen, Baard (2023). Lærerstudenters opplevelse av sammenheng mellom undervisning og praksis. Thorjussen, Ingfrid M.; Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. s. 244-260. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa211015

Holmes- Henderson, Dr. Arlene; Zmavc, Dr. Janja; Kaldahl, Anne-Grete (2022). Rhetoric, oracy and citizenship: curricular innovations from Scotland, Slovenia and Norway. 10 s. Literacy. Vol. 56.
https://doi.org/10.1111/lit.12299

Kaldahl, Anne-Grete (2022). Teachers' voices on the unspoken oracy construct: "Oracy-the taken-for-granted competence". Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8143

Kaldahl, Anne-Grete ; Bachinger, Antonia; Rijlaarsdam, Gert (2019). ORACY MATTERS. INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON ORACY. 8 s. L1-Educational Studies in Language and Literature. Vol. 19.
https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2019.19.03.06

Kaldahl, Anne-Grete (2019). Assessing oracy: Chasing the teachers' unspoken oracy construct across disciplines in the land-scape between policy and freedom. 23 s. L1-Educational Studies in Language and Literature. Vol. 19.
https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2019.19.03.02

Johannessen, Baard ; Kaldahl, Anne-Grete ; Skotheim, Torhild (2018). Refleksjonsøkter og trekantsamarbeid i «tur-retur»- praksis. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2618

Skotheim, Torhild ; Johannessen, Baard ; Kaldahl, Anne-Grete (2016). En lærende praksistrekant. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 1.
https://doi.org/10.7577/sjvd.1730Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig