English version
Torhild Skotheim

Torhild Skotheim

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Baard ; Skotheim, Torhild (2024). Barn og unge i midten: Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205586611. 334 s. Gyldendal Akademisk.

Kaldahl, Anne-Grete ; Skotheim, Torhild ; Johannessen, Baard (2023). Lærerstudenters opplevelse av sammenheng mellom undervisning og praksis. Thorjussen, Ingfrid M.; Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. s. 244-260. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa211015

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Magnus, Ellen Merethe (2023). Transformation from Blended to Online Learning: A Four-Year Longitudinal Cross-Sectional Interprofessional Study. 22 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13020116

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Magnus, Ellen Merethe (2023). Supervisors’ Perspectives on Online Interprofessional Supervision: Results from a Mixed-Methods Longitudinal Cross-Sectional Study. 22 s. Education Sciences. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/educsci13010034

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Magnus, Ellen Merethe (2022). “A Lot Takes Place Digitally Now, So It Can Be Good to Train on It’’: A Large-Scale Repeated Cross-Sectional Study on Recording Live-Streamed Educational Activities among Health, Social, and Education Students. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12110747

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Magnus, Ellen Merethe (2022). Breakout Rooms Serve as a Suitable Tool for Interprofessional Pre-Service Online Training among Students within Health, Social, and Education Study Programs. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12120871

Almendingen, Kari ; Skotheim, Torhild ; Ervik, Bjørn ; Magnus, Ellen Merethe (2022). Multidisciplinary Student Groups Support Digital Education as a Public Health Precautional Action to Prevent Spread of COVID-19 Infection: A Mixed Methods Study. 13 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 15.
https://doi.org/10.2147/jmdh.s362365

Johannessen, Baard ; Skotheim, Torhild (2018). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. 376 s. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard ; Skotheim, Torhild (2018). Et lag rundt eleven og læreren. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Red.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. s. 18-43. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard ; Kaldahl, Anne-Grete ; Skotheim, Torhild (2018). Refleksjonsøkter og trekantsamarbeid i «tur-retur»- praksis. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2618

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig