English version
Torhild Skotheim

Torhild Skotheim

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Inkludering   Lærerprofesjonalitet   Mangfold   Praksisfellesskap   Partnerskap   Tverrfaglighet   Klasseledelse   Internasjonalisering av Høyere utdanning   Begynneropplæring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Almendingen, Kari; Skotheim, Torhild; Magnus, Ellen Merethe (2023). Supervisors’ Perspectives on Online Interprofessional Supervision: Results from a Mixed-Methods Longitudinal Cross-Sectional Study. 22 s. Education Sciences . Vol. 13.

Almendingen, Kari; Skotheim, Torhild; Magnus, Ellen Merethe (2023). Transformation from Blended to Online Learning: A Four-Year Longitudinal Cross-Sectional Interprofessional Study. 22 s. Education Sciences . Vol. 13.

Kaldahl, Anne-Grete; Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2023). Lærerstudenters opplevelse av sammenheng mellom undervisning og praksis. Thorjussen, Ingfrid M.; Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. Kap. 15. s. 244-260. Fagbokforlaget.

Almendingen, Kari; Skotheim, Torhild; Magnus, Ellen Merethe (2022). Breakout Rooms Serve as a Suitable Tool for Interprofessional Pre-Service Online Training among Students within Health, Social, and Education Study Programs. Education Sciences . Vol. 12.

Almendingen, Kari; Skotheim, Torhild; Magnus, Ellen Merethe (2022). “A Lot Takes Place Digitally Now, So It Can Be Good to Train on It’’: A Large-Scale Repeated Cross-Sectional Study on Recording Live-Streamed Educational Activities among Health, Social, and Education Students. Education Sciences . Vol. 12.

Almendingen, Kari; Skotheim, Torhild; Ervik, Bjørn; Magnus, Ellen Merethe (2022). Multidisciplinary Student Groups Support Digital Education as a Public Health Precautional Action to Prevent Spread of COVID-19 Infection: A Mixed Methods Study. Journal of Multidisciplinary Healthcare . Vol. 15.

Johannessen, Baard; Kaldahl, Anne-Grete; Skotheim, Torhild (2018). Refleksjonsøkter og trekantsamarbeid i «tur-retur»- praksis. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2018). Et lag rundt eleven og læreren. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Red.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. kapittel 1. s. 18-43. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2018). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. 376 s. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2017). Foreløpig utgave av Barn og Unge i Midten. ISBN: 978-82-05-50885-9. 160 s. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig