Norwegian version
Baard Johannessen

Baard Johannessen

Scientific publications

Kaldahl, Anne-Grete; Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2023). Lærerstudenters opplevelse av sammenheng mellom undervisning og praksis. Thorjussen, Ingfrid M.; Goth, Ursula-Georgine Småland (Ed.). Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. Kap. 15. p. 244-260. Fagbokforlaget.

Johannessen, Baard; Kaldahl, Anne-Grete; Skotheim, Torhild (2018). Refleksjonsøkter og trekantsamarbeid i «tur-retur»- praksis. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2018). Et lag rundt eleven og læreren. Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (Ed.). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. kapittel 1. p. 18-43. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2018). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. 376 p. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Baard; Skotheim, Torhild (2017). Foreløpig utgave av Barn og Unge i Midten. ISBN: 978-82-05-50885-9. 160 p. Gyldendal Akademisk.

Skotheim, Torhild; Johannessen, Baard; Kaldahl, Anne-Grete (2016). En lærende praksistrekant. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 1.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete