English version

(Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn

Rehabilitering og habilitering betegner et sett av tiltak som bistår individer som opplever, eller kan komme til å oppleve funksjonshemming, til å oppnå best mulig funksjon i samspill med sine omgivelser. Denne prosessen har både et fokus på individets muligheter og på mulighetene som ligger i endring og tilrettelegging av sosiale og fysiske omgivelser.

Faglig er (re)habiliteringsfeltet i en omformingsprosess som er preget av endringer i synet på brukerens autonomi, fagprofesjonenes kunnskapsgrunnlag og omgivelsenes betydning. Disse endringene og (re)habiliteringsfeltets samfunnsmessige betydning skaper et stort behov for tverrfaglig forskningsinnsats.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...