English version
Roger André Federici

Roger André Federici

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Motivasjon   Skoleledelse   Kvantitativ metode   Mestring   Strukturelle likningsmodeller   Pedagogisk psykologi   Selvoppfatning   Lærere

Vitenskapelige publikasjoner

Federici, Roger André ; Skaalvik, Einar Melgren (2022). Lærer–elev-relasjonen (2. utgave). Uthus, Marit (Red.). Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv.. s. 185-199. Gyldendal Akademisk.

Høgheim, Sigve; Jenssen, Eirik S.; Federici, Roger Andre (2022). Do lectures matter? Exploring students’ situational interest in two learning arenas in teacher education. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2115131

Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Federici, Roger Andre (2020). Finding the Balance Between Collaboration and Autonomy Among School Nurses in Interactions With Schools. 10 s. Journal of School Nursing.
https://doi.org/10.1177/1059840520918924

Høgheim, Sigve; Federici, Roger Andre (2020). Interest in teacher education: exploring the relation between student teacher interest and ambitions in teacher education. European Journal of Teacher Education.
https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1860006

Federici, Roger Andre ; Flatø, Martin; Bru, Lars Edvin; Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn; Rønsen, Ester (2019). Can school nurses improve the school environment in Norwegian primary schools? A protocol for a randomized controlled trial. International Journal of Educational Research. Vol. 96.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.05.008

Skaalvik, Einar Melgren; Federici, Roger Andre ; Wigfield, Allan; Tangen, Truls Nilsen (2017). Students' Perceptions of Mathematics Classroom Goal Structures: Implications for Perceived Task Values and Study Behavior. Social Psychology of Education. Vol. 20.
https://doi.org/10.1007/s11218-017-9382-1

Federici, Roger Andre ; Skaalvik, Einar Melgren (2017). Lærer–elev-relasjonen. Uthus, Marit (Red.). Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv.. s. 186-203. Gyldendal Akademisk.

Moen, Frode; Federici, Roger Andre (2017). Can Athlete-Centered Coaching Stimulate Need Satisfaction and Prevent Athlete Burnout?. International Journal of Sport Management. Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2469681

Federici, Roger Andre ; Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (2016). Students’ perceptions of teacher support, numeracy, and assessment for learning: Relations with motivational responses and mastery experiences. International Education Studies (IES). Vol. 9.
https://doi.org/10.5539/ies.v9n10p1

Moen, Frode; Federici, Roger Andre ; Abrahamsen, Frank Eirik (2015). Examining possible relationships between self-determination and burnout among junior athletes in sport. 15 s. The International Journal of Coaching Science. Vol. 9.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig