English version
Silje Fekjær

Silje Fekjær

Kort om

Prorektor for utdanning, OsloMet (august 2021 - mars 2022 og august 2022 - ) Professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet (2015 -) Professor II ved Institutt for samfunnsvitenskap, UiT (2021 - 2022) Leder for ph.d. programmet i profesjonsstudier (2018-2021) Fungerende leder ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet (2020) Førsteamanuensis ved Politihøgskolen (2009-2015) Ph.d. i sosiologi fra UiO (2007) Faglige interesser - Profesjoner - Utdanning og rekruttering - Arbeidsmarked - Politi - Kjønn - Etnisitet

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Arbeidsliv   Kvantitativ metode   Sosial ulikhet   Utdanning   Politi   Profesjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Øverbye, Einar; Fekjær, Silje; Terum, Lars Inge (2023). Who deserves to be sanctioned?A vignette experiment of ethnic discrimination among street-level bureaucrats. 15 s. Acta Sociologica .

Fekjær, Silje Bringsrud; Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2022). Offentlig ph.d.: Forskerkompetanse for skoleutvikling. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Kapittel 12. s. 233-251. Cappelen Damm Akademisk.

Fekjær, Silje Bringsrud; Rasmussen, Erik Børve; Terum, Lars Inge (2022). Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter?. Social Policy & Administration . Vol. 56.

Fekjær, Silje Bringsrud; Alecu, Andreea Ioana (2021). Attrition of Police Officers With Immigrant Background. Police Quarterly (PQ) .

Madsen, Aleksander Årnes; Brekke, Idunn; Bringsrud Fekjær, Silje (2021). Women’s Attrition from Male-Dominated Workplaces in Norway: The Importance of Numerical Minority Status, Motherhood and Class. 19 s. Work, Employment and Society .

Bloksgaard, Lotte; Fekjær, Silje Bringsrud; Møberg, Rasmus Juul (2020). Conceptions of gender and competencies among police recruits in Scandinavia. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Bloksgaard, Lotte; Fekjær, Silje Bringsrud; Møberg, Rasmus Juul (2020). Is “real” police work masculinely gendered? Conceptions of gender and competencies among Scandinavian police students. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Alecu, Andreea Ioana; Fekjær, Silje Bringsrud (2020). Female attrition from the police profession. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management . Vol. 43.

Sadeghi, Talieh; Alecu, Andreea Ioana; Fekjær, Silje Bringsrud; Meldalen, Sindre Granly; Thørrisen, Mikkel Magnus (2019). Ruskjøring: Straffes menn og kvinner ulikt?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift .

Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto (2018). Producing legalists or dirty Harrys? Police education and field training. Policing and Society: An International Journal of Research and Policy .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10439...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig