English version
Silje Fekjær

Silje Fekjær

Kort om

Prorektor for utdanning, OsloMet (august 2021 - mars 2022 og august 2022 - ) Professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet (2015 -) Professor II ved Institutt for samfunnsvitenskap, UiT (2021 - 2022) Leder for ph.d. programmet i profesjonsstudier (2018-2021) Fungerende leder ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet (2020) Førsteamanuensis ved Politihøgskolen (2009-2015) Ph.d. i sosiologi fra UiO (2007) Faglige interesser - Profesjoner - Utdanning og rekruttering - Arbeidsmarked - Politi - Kjønn - Etnisitet

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Arbeidsliv   Kvantitativ metode   Sosial ulikhet   Utdanning   Politi   Profesjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fekjær, Silje ; Øverbye, Einar ; Terum, Lars Inge (2023). Who deserves to be sanctioned? A vignette experiment of ethnic discrimination among street-level bureaucrats. 15 s. Acta Sociologica.
https://doi.org/10.1177/00016993231156486

Fekjær, Silje ; Alecu, Andreea Ioana (2023). In the Forefront of Female Policing? Women in the Scandinavian Police Forces. Prenzler, Tim (Red.). Gender Inclusive Policing: Challenges and Achievements. s. 1-11. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003283263-1

Fekjær, Silje Bringsrud ; Rasmussen, Erik Børve ; Terum, Lars Inge (2022). Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter?. Social Policy & Administration. Vol. 56.
https://doi.org/10.1111/spol.12790

Fekjær, Silje Bringsrud ; Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2022). Offentlig ph.d.: Forskerkompetanse for skoleutvikling. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 233-251. Cappelen Damm Akademisk.

Madsen, Aleksander Årnes; Brekke, Idunn ; Bringsrud Fekjær, Silje (2021). Women’s Attrition from Male-Dominated Workplaces in Norway: The Importance of Numerical Minority Status, Motherhood and Class. 19 s. Work, Employment and Society.
https://doi.org/10.1177/09500170211004247

Fekjær, Silje Bringsrud ; Alecu, Andreea Ioana (2021). Attrition of Police Officers With Immigrant Background. Police Quarterly (PQ).
https://doi.org/10.1177/10986111211053844

Bloksgaard, Lotte; Fekjær, Silje Bringsrud ; Møberg, Rasmus Juul (2020). Is “real” police work masculinely gendered? Conceptions of gender and competencies among Scandinavian police students. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.

Alecu, Andreea Ioana ; Fekjær, Silje Bringsrud (2020). Female attrition from the police profession. 14 s. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. Vol. 43.
https://doi.org/10.1108/pijpsm-09-2019-0147

Bloksgaard, Lotte; Fekjær, Silje Bringsrud ; Møberg, Rasmus Juul (2020). Conceptions of gender and competencies among police recruits in Scandinavia. 16 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.
https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120818

Sadeghi, Talieh ; Alecu, Andreea Ioana ; Fekjær, Silje Bringsrud ; Meldalen, Sindre Granly; Thørrisen, Mikkel Magnus (2019). Ruskjøring: Straffes menn og kvinner ulikt?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig