English version
Silje Fekjær

Silje Fekjær

Kort om

Som prorektor for utdanning har jeg ansvar for å følge opp utdanningene ved OsloMet. Jeg leder universitetets utdanningsutvalg og deltar i universitetets øverste ledergruppe (ULM).

Jeg har bakgrunn som underviser og utdanningsforsker. Før jeg kom til OsloMet, har jeg undervist i sosiologi ved UiO, på lærer og barnehagelærerutdanning (Høgskolen i Volda) og for politistudenter (Politihøgskolen). På OsloMet har jeg undervist i statistikk, universitetspedagogikk, og kurs for ph.d.-veiledere. Fra 2017 til 2020 ledet jeg ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Jeg har forsket på utdanning, arbeidsliv og profesjoner. I 2007 tok jeg doktorgrad i sosiologi ved UiO, og skrev om etniske forskjeller i utdanningsvalg. Fra 2015 har jeg vært professor ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Arbeidsliv   Kvantitativ metode   Sosial ulikhet   Utdanning   Politi   Profesjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bøyum, Steinar; Fekjær, Silje (2023). Kritisk refleksjon over forskning i profesjonsutdanning. Mausethagen, Sølvi; Bøyum, Steinar; Caspersen, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Thue, Fredrik (Red.). En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215065540-23-09

Fekjær, Silje ; Øverbye, Einar ; Terum, Lars Inge (2023). Who deserves to be sanctioned? A vignette experiment of ethnic discrimination among street-level bureaucrats. 15 s. Acta Sociologica.
https://doi.org/10.1177/00016993231156486

Fekjær, Silje ; Alecu, Andreea Ioana (2023). In the Forefront of Female Policing? Women in the Scandinavian Police Forces. Prenzler, Tim (Red.). Gender Inclusive Policing: Challenges and Achievements. s. 1-11. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003283263-1

Fekjær, Silje Bringsrud ; Rasmussen, Erik Børve ; Terum, Lars Inge (2022). Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter?. Social Policy & Administration. Vol. 56.
https://doi.org/10.1111/spol.12790

Fekjær, Silje Bringsrud ; Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi (2022). Offentlig ph.d.: Forskerkompetanse for skoleutvikling. Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin (Red.). Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. s. 233-251. Cappelen Damm Akademisk.

Fekjær, Silje Bringsrud ; Alecu, Andreea Ioana (2021). Attrition of Police Officers With Immigrant Background. Police Quarterly (PQ).
https://doi.org/10.1177/10986111211053844

Madsen, Aleksander Årnes; Brekke, Idunn ; Bringsrud Fekjær, Silje (2021). Women’s Attrition from Male-Dominated Workplaces in Norway: The Importance of Numerical Minority Status, Motherhood and Class. 19 s. Work, Employment and Society.
https://doi.org/10.1177/09500170211004247

Bloksgaard, Lotte; Fekjær, Silje Bringsrud ; Møberg, Rasmus Juul (2020). Conceptions of gender and competencies among police recruits in Scandinavia. 16 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.
https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120818

Alecu, Andreea Ioana ; Fekjær, Silje Bringsrud (2020). Female attrition from the police profession. 14 s. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. Vol. 43.
https://doi.org/10.1108/pijpsm-09-2019-0147

Bloksgaard, Lotte; Fekjær, Silje Bringsrud ; Møberg, Rasmus Juul (2020). Is “real” police work masculinely gendered? Conceptions of gender and competencies among Scandinavian police students. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 10.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig