English version
Sigfrid Arneberget Øien

Sigfrid Arneberget Øien

Kort om

Ansvarsområder:
- etablering av nye studier
- studiekvalitet
- analyse
- universitetssøknad: delprosjektleder for utdanning
- lederstøtte prorektor for utdanning