English version
Einar Øverbye

Einar Øverbye

Kort om

Einar Øverbye jobber ved Institutt for sosialfag,OsloMet. Hans hovedforskningsområder er sosialpolitikk og helsepolitikk. Hans viktigste anvendte interesse er komparative studier av politikkimplementering, mens hans viktigste teoretiske interesse angår skjæringspunktet mellom prinsipal-agent teori og semiotikk. To aktuelle prosjekter fra disse interesseområdene, referert til i Research Gate, er "Studier i komparativ sosial- og helsepolitikk" (anvendt samfunnsvitenskap), og "Kuhnian puzzle-solving i samfunnsvitenskapene" (grunnleggende ting).

Link til Research Gate:

<a href="https://www.researchgate.net/profile/Einar-Overbye">Einar Overbye on ResearchGate</a>

 

Fagområder

Emner

EU   Velferd   Sosialpolitikk   Trygd

Regioner

Sørlige Afrika   Asia   Australia   EU   Øst-Europa

Land

Danmark   Storbritannia   Norge   Sverige   USA

Vitenskapelige publikasjoner

Fekjær, Silje ; Øverbye, Einar ; Terum, Lars Inge (2023). Who deserves to be sanctioned? A vignette experiment of ethnic discrimination among street-level bureaucrats. 15 s. Acta Sociologica.
https://doi.org/10.1177/00016993231156486

Øverbye, Einar (2023). Erfaring, evidens og faglig skjønn. ISBN: 978-82-7935-408-6. 182 s. Abstrakt forlag.

Danquah, Jones; Øverbye, Einar (2022). Dilemmas when implementing conditional cash transfers: Lessons for Ghana and the rest of us. 27 s. International Social Security Review. Vol. 75.
https://doi.org/10.1111/issr.12288

Øverbye, Einar (2019). Norske trygder i et europeisk og globalt perspektiv. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. s. 68-84. Gyldendal Akademisk.

Øverbye, Einar (2019). Fødsel og død. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 229-245. Fagbokforlaget.

Øverbye, Einar (2018). Er selektivisme bedre enn universalisme i velferdspolitikken?. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2018-01-04

Terum, Lars Inge ; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (2018). Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment. Journal of Social Policy. Vol. 47.
https://doi.org/10.1017/S0047279417000113

Terum, Lars Inge ; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (2017). Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 34.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2017-03-01

Leibetseder, Bettina; Anttonen, Anneli; Øverbye, Einar ; Pace, Charles; Vabo, Signy Irene (2017). The Horizontal "re-mix" in social care: trends and implications for service provision. Martinelli, Flavia; Anttonen, Anneli; Mätzke, Margitta (Red.). Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity. s. 134-154. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781786432117.00015

Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar ; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2016-01-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig