English version
Steinar Stjernø

Steinar Stjernø

Fagområder

Emner

Ideologi   Sosialpolitikk   Komparasjon   Idéhistorie   Arbeidslinja

Land

Italia

Vitenskapelige publikasjoner

Hatland, Aksel; Stjernø, Steinar (2020). Arbeidslinja - velferdspolitikkens nye mantra. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 14. s. 175-185. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar; Hatland, Aksel (2020). Omorganisering og nye stønadsreformer i arbeidslinjas tegn. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 27. s. 302-315. Gyldendal Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2758614

Stjernø, Steinar (2020). Et åpent arbeidsmarked i en mer internasjonalisert verden. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 24. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). "Fleksibilitet" mot trygghet. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 18. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Økonomiske forskjeller og fattigdom i "verdens rikeste land". Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 17. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Sosialhjelpen - fra lov om sosial omsorg til lov om sosiale tjenester. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 13. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Arbeiderpartiets regjeringer og arbeidsløsheten. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 8. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Kapittel 7 Forsiktig borgerlig sysselsettings- og arbeidslivspolitikk. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 7. Gyldendal Akademisk.

Stjernø, Steinar (2020). Kapittel 2 Motkonjunkturpolitikk og arbeidslivsreformer. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 2 Motkonjunkturpolitikk og arbeidslivsreformer. Gyldendal Akademisk.

Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per; Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten. Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Kapittel 33. s. 372-387. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig