English version
Helene Fulland

Helene Fulland

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke; Fulland, Helene (2013). Living in neighborhoods with high or low co-ethnic concentration: Turkish-Norwegian-speaking students' vocabulary skills and reading comprehension. 18 s. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/13670050.2012.709224

Rydland, Veslemøy; Aukrust, Vibeke Grøver; Fulland, Helene (2012). How word decoding, vocabulary and prior topic knowledge predict reading comprehension. A study of language-minority students in Norwegian fifth grade classrooms. Reading and writing. Vol. 25.
https://doi.org/10.1007/s11145-010-9279-2Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig