English version
Peter Haakonsen

Peter Haakonsen

Vitenskapelige publikasjoner

Haakonsen, Peter (2023). Programmering i Kunst og håndverk 2018-2022 : Utviklingen av pseudokodemodellen. 16 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 16.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.4812

Haakonsen, Peter; Fauske, Laila Belinda (2021). Learning to create images with computer code. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.4633

Hoebeke, Stephanie; Strand, Ingri; Haakonsen, Peter (2021). Programming as a New Creative Material in Art and Design Education. Techne Serien. Vol. 28.
https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/arti...

Strand, Kari Saasen; Haakonsen, Peter; Fauske, Laila Belinda (2020). E-textiles: An interdisciplinary approach. Problem solving in an educational context. 13 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3872

Haakonsen, Peter; Skjønneberg, Gitte (2020). Makerspace- Flipped classroom- og skapende prosesser. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 13.

Hagerup, Nina; Giannoumis, G. Anthony; Haakonsen, Peter; Øyan, Petter (2017). CHALLENGING THE AUDITORIUM. HOW TO FLIP A CLASSROOM IN A ROOM THAT CANNOT BE FLIPPED?. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future . s. 580-584. The Design Society.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig