English version
Petter Øyan

Petter Øyan

Kort om

Underviser entreprenørskap og innovasjon. Arbeidslivstilknytning i studiene. Internasjonalt utdanningssamarbeid. Kreative prosesser. Design Thinking.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Industri- og produktdesign

Emner

Livslang læring

Forskningsgrupper