English version
Ingvill Gjerdrum Maus

Ingvill Gjerdrum Maus

Kort om

Ingvill Gjerdrum Maus er ansatt i stillingen Førsteamanuensis i fagdidaktikk i design for bærekraft, material- og miljølære. Hun har fagdidaktisk MA i formgiving, kunst og håndverk og Phd. i designdidaktikk. Hennes undervisning, veiledning og forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid (FoUI) er knytt til studieprogram innen kunst og design og lærerutdanning i design, kunst og håndverk.

Forskning og forskernettverk

Maus’ forskning og forskningsformidling fokuserer på undervisning i design for bærekraft. Hun har publisert forskningsartikler, populærvitenskapelige artikler og en phd.-avhandling om hvordan å fremme designkompetanse for bærekraft hos ungdom.

Maus er medlem i forskergruppa Design Literacy, og forskernettverkene DesignDialog og Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren. Maus har tatt del i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid om forskningsmiddelsøknader til EUs’ forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020, i internasjonale konsortium og på forskningskonferanser. Hun sitter også i redaksjonen i FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design   Fagdidaktikk

Emner

Designdidaktikk   Design for Sustainability

Administrative arbeidsområder

Arbeidsmiljø   Vernetjeneste

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Maus, Ingvill Gjerdrum (2022). Democratic design literacy research. Lockton, Dan; Lenzi, Sara; Hekkert, Paul; Oak, Arlene; Sádaba, Juan; Lloyd, Peter (Red.). DRS2022: Bilbao. Design Research Society.
https://doi.org/https://doi.org/10.21606/drs.2022.

Maus, Ingvill Gjerdrum (2021). Critical design literacy through reflection in design. von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (Red.). Volume 1. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. s. 245-254. Design Research Society.
https://doi.org/https://doi.org/10.21606/drs_lxd20

Maus, Ingvill Gjerdrum (2019). Enhancing design literacy for sustainability among youth in crafts-based design education. Techne Serien. Vol. 26.
https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article

Maus, Ingvill Gjerdrum (2019). Developing design literacy for sustainability : Lower secondary students’ life cycle thinking on their craft-based design products. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 12.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.1725

Maus, Ingvill Gjerdrum (2017). Developing holistic understanding in design education for sustainability. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. s. 157-170. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315229065-12Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig