English version
Tore Andre Ringvold

Tore Andre Ringvold

Kort om

Tore Andre har en variert bakgrunn fra industridesign, visuell kommunikasjon, reklame og undervisning fra videregående skole. Han har en særskilt fag og forskninginteresse for hvordan design i utdanningspraksis kan bidra til endring og hvordan teknologi spiller en rolle i skapende læringsprosesser. Den publiserte forskningen omhandler fremtidsscenarioer og kritisk design i grunn- og videregående skole samt bruken av visualisering med generativ KI i skapende læringsprosesser. 

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ringvold, Tore Andre ; Strand, Ingri ; Haakonsen, Peter ; Strand, Kari Saasen (2023). AI Text-to-Image Generation in Art and Design Teacher Education. A Creative Tool or a Hindrance to Future Creativity?. Davies, Sarah; McLain, Matt; Hardy, Alison; Morrison-Love, David (Red.). PATT40 The 40th Pupils’ Attitudes Towards Technology Conference. LJMU Library Journal Hosting Service.

Ringvold, Tore Andre ; Nielsen, Liv Merete (2021). Complexity, interdisciplinarity and design literacy. 11 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.4640

Ringvold, Tore Andre ; Digranes, Ingvild (2017). Future scenarios in general design education and 21st century competencies. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. s. 98-103. The Design Society.

Ringvold, Tore Andre ; Digranes, Ingvild (2015). Future scenario building and youths’ civic insights. Vande Zande, Robin; Bohemia, Erik; Digranes, Ingvild (Red.). Proceedings of the 3rd International Conference for Design Education Researchers Learn x Design, Vol. 1-4. s. 800-815. Design Research Society.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig