English version
Mari Skancke Bjerknes

Mari Skancke Bjerknes

Vitenskapelige publikasjoner

Bjerknes, Mari Skancke ; Bjørk, Ida Torunn (2012). Entry into Nursing: An Ethnographic Study of Newly Qualified Nurses Taking on the Nursing Role in a Hospital Setting. 7 s. Nursing Research and Practice. Vol. 2012.
https://doi.org/10.1155/2012/690348

Bjerknes, Mari Skancke (1997). Er nyutdannede forberedt på det ansvar de møter i sykepleiepraksis?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.

Bjerknes, Mari Skancke (1996). Erfaringslæring ved hjelp av dagbok. Tidsskriftet sykepleien.

Bjerknes, Mari Skancke (1994). Hermeneutisk tilnærming i sykepleieforskning - konsekvenser for tolkning og forståelse i en feltstudie. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.

Bjerknes, Mari Skancke ; Granum, Vigdis; Kollstad, Marit (1988). Hvordan er det den kliniske undervisningen faktisk foregår?. Vård i Norden.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig