English version
Anne Eikeland

Anne Eikeland

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Bjørg ; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia; Blomberg, Karin ; Eikeland, Anne ; Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Holm Larsen, Monica ; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. 8 s. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.717

Averlid, Gertrud M; Eikeland, Anne (2019). Vurdering av studentenes handlingskompetanse i anestesi- og intensivsykepleie. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. s. 146-162. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Gudrun; Eikeland, Anne ; Stubberud, Dag-Gunnar ; Fagerstrøm , Lisbeth (2011). A descriptive study of patient satisfaction and the structural factors of Norwegian intensive care nursing. Intensive & Critical Care Nursing. Vol. 27.
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2011.07.004Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig