English version

Pasienttryggingskultur og uønskte hendingar i kirurgisk kontekst

Ph.d.-prosjektet har eit kvalitativt og sekvensielt design og utforskar pasienttryggingskultur og uønskte hendingar i litteraturen og i kirurgisk kontekst.

Hensikta med doktorgradsarbeidet er å auka forståinga for fenomena pasienttryggingskultur og uønskte hendingar i kirurgisk kontekst, identifisera aktuelle tema for kvalitetsforbetringsprosjekt og utdanning, og innhenta oppfatningar rundt årsaker til uønskte hendingar.

Prosjektet består av tre delstudiar:

  • Deltakarar

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnarar

    Akershus universitetssjukehus