English version
Stein Ove Danielsen

Stein Ove Danielsen

Kort om

Stein Ove Danielsen er operasjonssykepleier og forsker med PhD i medisin og helsefag fra UiO og Doctor of Biomedical Sciences fra KU Leuven (Belgia). Han er fagkoordinator for spesialisering i operasjonssykepleie i Masterstudium i spesialsykepleie, og koordinerer arbeidet med masteroppgaver i emnet MASY5900 for spesialiseringen i operasjonssykepleie. Temaer for undervisning: Kirurgisk historie, introduksjon i kirurgiske metoder, personsentrert operasjonssykepleie, ikke-tekniske ferdigheter, pasientsikkerhet, akademisk skriving og litteraturstudier som forskning i helsefag ved systematiske oversikter. 
Forskningen er knyttet til oppfølging av hjertekirurgi (aortaklaff) pasienter, pasientsikkerhet og global helse. Kompetanse i kvantitative og kvalitative metoder, og systematiske oversiktsartikler. Er for øyeblikket hovedveileder for 3 PhD studenter. 

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Danielsen, Stein Ove ; Lie, Irene (2024). Evidence-based strategies for movement after sternotomy. European Journal of Cardiovascular Nursing.
https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvad135

Vikan, Magnhild ; Deilkås, Ellen Catharina Tveter; Valeberg, Berit Taraldsen ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Husby, Vigdis Kvitland Schnell ; Haugen, Arvid Steinar ; Danielsen, Stein Ove (2024). The anatomy of safe surgical teams: an interview-based qualitative study among members of surgical teams at tertiary referral hospitals in Norway. Patient Safety in Surgery. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s13037-024-00389-w

Danielsen, Stein Ove ; Vikan, Magnhild (2024). Operasjonssykepleieres erfaringer med omdisponering og oppgavedeling under covid-19-pandemien. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2024.95013

Abayneh, Helina B; Danielsen, Stein Ove ; Halvorsen, Kristin ; Engebretsen, Stine (2024). Injury characteristics and mortality in an emergency department in Ethiopia: a single-center observational study. BMC Emergency Medicine.
https://doi.org/10.1186/s12873-024-01017-7

Vikan, Magnhild ; Haugen, Arvid Steinar ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Deilkås, Ellen Catharina Tveter; Danielsen, Stein Ove (2023). The association between patient safety culture and adverse events - a scoping review. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09332-8

Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Grov, Ellen Karine ; Dahl-Michelsen, Tone ; Silvola, Juha Tapio; Sparboe-Nilsen, Bente ; Danielsen, Stein Ove ; Lie, Irene; Bjørnnes, Ann Kristin (2023). Re-traumatization of torture survivors during treatment in somatic healthcare services: A mapping review and appraisal of literature presenting clinical guidelines and recommendations to prevent re-traumatization. 19 s. Social Science and Medicine. Vol. 323.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115775

Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Grov, Ellen Karine ; Dahl-Michelsen, Tone ; Silvola, Juha Tapio; Sparboe-Nilsen, Bente ; Danielsen, Stein Ove ; Aaland, Mariann; Bjørnnes, Ann Kristin (2021). Development and evaluation of guidelines for prevention of retraumatisation in torture survivors during surgical care: Protocol for a multistage qualitative study. BMJ Open. Vol. 11:e053670.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-053670

Danielsen, Stein Ove ; Moons, Philip; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2020). Facilitators of and barriers to reducing thirty-day readmissions and improving patient-reported outcomes after surgical aortic valve replacement: a process evaluation of the AVRre trial. BMC Health Services Research. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05125-5

Danielsen, Stein Ove ; Moons, Philip; Sandvik, Leiv; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2019). Impact of telephone follow-up and 24/7 hotline on 30-day readmission rates following aortic valve replacement - A randomized controlled trial. International Journal of Cardiology.
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.07.087

Danielsen, Stein Ove ; Moons, Philip; Sandven, Irene; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2018). Thirty-day readmissions in surgical and transcatheter aortic valve replacement: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Cardiology.
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.05.026

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig