English version
Stein Ove Danielsen

Stein Ove Danielsen

Kort om

Stein Ove Danielsen er operasjonssykepleier og forsker med PhD i medisin og helsefag fra UiO og Doctor of Biomedical Sciences fra KU Leuven (Belgia). Han er fagkoordinator for spesialisering i operasjonssykepleie i Masterstudium i spesialsykepleie, og koordinerer arbeidet med masteroppgaver i emnet MASY5900 for spesialiseringen i operasjonssykepleie. Temaer for undervisning: Kirurgisk historie, introduksjon i kirurgiske metoder, personsentrert operasjonssykepleie, ikke-tekniske ferdigheter, pasientsikkerhet, akademisk skriving og litteraturstudier som forskning i helsefag ved systematiske oversikter (systematic review og scoping review). 

Forskningen er knyttet til oppfølging av aortaklaff opererte pasienter (hjertekirurgi), pasientsikkerhet og global helse. Har erfaring med både kvantitativ (RCT, spørreskjemaer, registerdata) og kvalitativ metode (intervjuer). Er for øyeblikket hovedveileder for 1 PhD student og bi-veileder for 2 PhD studenter.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Danielsen, Stein Ove ; Lie, Irene (2024). Evidence-based strategies for movement after sternotomy. European Journal of Cardiovascular Nursing.
https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvad135

Vikan, Magnhild ; Deilkås, Ellen Catharina Tveter; Valeberg, Berit Taraldsen ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Husby, Vigdis Kvitland Schnell ; Haugen, Arvid Steinar ; Danielsen, Stein Ove (2024). The anatomy of safe surgical teams: an interview-based qualitative study among members of surgical teams at tertiary referral hospitals in Norway. Patient Safety in Surgery.

Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Grov, Ellen Karine ; Dahl-Michelsen, Tone ; Silvola, Juha Tapio; Sparboe-Nilsen, Bente ; Danielsen, Stein Ove ; Lie, Irene; Bjørnnes, Ann Kristin (2023). Re-traumatization of torture survivors during treatment in somatic healthcare services: A mapping review and appraisal of literature presenting clinical guidelines and recommendations to prevent re-traumatization. 19 s. Social Science and Medicine. Vol. 323.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115775

Vikan, Magnhild ; Haugen, Arvid Steinar ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Valeberg, Berit Taraldsen ; Deilkås, Ellen Catharina Tveter; Danielsen, Stein Ove (2023). The association between patient safety culture and adverse events - a scoping review. BMC Health Services Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12913-023-09332-8

Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Grov, Ellen Karine ; Dahl-Michelsen, Tone ; Silvola, Juha Tapio; Sparboe-Nilsen, Bente ; Danielsen, Stein Ove ; Aaland, Mariann; Bjørnnes, Ann Kristin (2021). Development and evaluation of guidelines for prevention of retraumatisation in torture survivors during surgical care: Protocol for a multistage qualitative study. BMJ Open. Vol. 11:e053670.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-053670

Danielsen, Stein Ove ; Moons, Philip; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2020). Facilitators of and barriers to reducing thirty-day readmissions and improving patient-reported outcomes after surgical aortic valve replacement: a process evaluation of the AVRre trial. BMC Health Services Research. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05125-5

Danielsen, Stein Ove ; Moons, Philip; Sandvik, Leiv; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2019). Impact of telephone follow-up and 24/7 hotline on 30-day readmission rates following aortic valve replacement - A randomized controlled trial. International Journal of Cardiology.
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.07.087

Danielsen, Stein Ove ; Moons, Philip; Sandven, Irene; Leegaard, Marit; Solheim, Svein; Tønnessen, Theis; Lie, Irene (2018). Thirty-day readmissions in surgical and transcatheter aortic valve replacement: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Cardiology.
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.05.026

Lie, Irene; Danielsen, Stein Ove ; Tønnessen, Theis; Solheim, Svein; Leegaard, Marit; Sandvik, Leiv; Wisløff, Torbjørn; Vangen, Jonny; Røsstad, Tor Henning; Moons, Philip (2017). Determining the impact of 24/7 phone support on hospital readmissions after aortic valve replacement surgery (the AVRre study): Study protocol for a randomised controlled trial. Trials. Vol. 18:246.
https://doi.org/10.1186/s13063-017-1971-y

Austvoll-Dahlgren, Astrid ; Danielsen, Stein Ove ; Opheim, Elin; Bjørndal, Arild; Reinar, Liv Merete; Flottorp, Signe; Oxman, Andrew David; Helseth, Sølvi (2013). Development of a complex intervention to improve health literacy skills. Health Information and Libraries Journal. Vol. 30.
https://doi.org/10.1111/hir.12037Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig