English version
Liv Mette Gulbrandsen

Liv Mette Gulbrandsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Utviklingspsykologi

Emner

Barn   Utviklingspsykologi   Ungdom   Kulturpsykologi   Kjønn og kvinneperspektiver   Interseksjonalitet   Sosial deltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Braathen, Kaja; Gulbrandsen, Liv Mette (2023). Students’ meaning-making processes in an IPE programme with students from education-, health-, and social care programmes. A qualitative study. 11 s. Frontiers in Education. Vol. 8.
https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1249946

Garnier, Pascale; Greve, Anne ; Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette ; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education.
https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1848530

Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Veier "framover": Forhandlinger og meningsskaping blant jenter og gutter i en skolesammenheng. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Red.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. s. 57-78. Universitetsforlaget.

Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Barn og barndom i velferdsstaten. Analysestrategier i forskning og profesjonell praksis. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 161-182. Fagbokforlaget.

Greve, Anne ; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Øien, Ingvil ; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette ; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.1634236

Fallang, Bjørg; Øien, Ingvil ; Østensjø, Sigrid; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Micro-processes in social and learning activities at school generate exclusions for children with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/15017419.2016.1276472

Aadnanes, Margrete ; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Young people and young adults’ experiences with child abuse and maltreatment: Meaning making, conceptualizations, and dealing with violence. Qualitative Social Work. Vol. 17.
https://doi.org/10.1177/1473325016683245

Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Gulbrandsen, Liv Mette (2015). Exploring children's everyday life: An examination of professional practices. Nordic Psychology. Vol. 67.
https://doi.org/10.1080/19012276.2015.1062257

Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. ISBN: 978-82-15-02354-0. 231 s. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette ; Øien, Ingvil ; Opsahl, Kari (2014). Utforskende framgangsmåter i forskning og profesjonell praksis. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. s. 75-99. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig