English version
Liv Mette Gulbrandsen

Liv Mette Gulbrandsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Utviklingspsykologi

Emner

Barn   Utviklingspsykologi   Ungdom   Kulturpsykologi   Kjønn og kvinneperspektiver   Interseksjonalitet   Sosial deltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Garnier, Pascale; Greve, Anne; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education.
https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1848530

Greve, Anne; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Øien, Ingvil; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.1634236

Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Veier "framover": Forhandlinger og meningsskaping blant jenter og gutter i en skolesammenheng. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Red.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. s. 57-78. Universitetsforlaget.

Ulvik, Oddbjørg Skjær; Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Barn og barndom i velferdsstaten. Analysestrategier i forskning og profesjonell praksis. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 161-182. Fagbokforlaget.

Fallang, Bjørg; Øien, Ingvil; Østensjø, Sigrid; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Micro-processes in social and learning activities at school generate exclusions for children with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/15017419.2016.1276472

Aadnanes, Margrete; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Young people and young adults’ experiences with child abuse and maltreatment: Meaning making, conceptualizations, and dealing with violence. Qualitative Social Work. Vol. 17.
https://doi.org/10.1177/1473325016683245

Ulvik, Oddbjørg Skjær; Gulbrandsen, Liv Mette (2015). Exploring children's everyday life: An examination of professional practices. Nordic Psychology. Vol. 67.
https://doi.org/10.1080/19012276.2015.1062257

Gulbrandsen, Liv Mette; Østensjø, Sigrid; Seim, Sissel (2014). Barn og profesjonsutøvere: et samarbeidsprosjekt. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. s. 20-36. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. ISBN: 978-82-15-02354-0. 231 s. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette; Seim, Sissel; Østensjø, Sigrid (2014). Teoretiske perspektiver og begreper. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. s. 37-55. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig