English version
Liv Mette Gulbrandsen

Liv Mette Gulbrandsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Utviklingspsykologi

Emner

Barn   Utviklingspsykologi   Ungdom   Kulturpsykologi   Kjønn og kvinneperspektiver   Interseksjonalitet   Sosial deltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Garnier, Pascale; Greve, Anne; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education .

Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Veier "framover": Forhandlinger og meningsskaping blant jenter og gutter i en skolesammenheng. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Red.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. kapittel 3. s. 57-78. Universitetsforlaget.

Ulvik, Oddbjørg Skjær; Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Barn og barndom i velferdsstaten. Analysestrategier i forskning og profesjonell praksis. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 7. s. 161-182. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Øien, Ingvil; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.

Aadnanes, Margrete; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Young people and young adults’ experiences with child abuse and maltreatment: Meaning making, conceptualizations, and dealing with violence. Qualitative Social Work . Vol. 17.

Fallang, Bjørg; Øien, Ingvil; Østensjø, Sigrid; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Micro-processes in social and learning activities at school generate exclusions for children with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 19.
http://www.tandfonline.com/eprint/GSsYHXehXPgnDeJf...

Ulvik, Oddbjørg Skjær; Gulbrandsen, Liv Mette (2015). Exploring children's everyday life: An examination of professional practices. Nordic Psychology . Vol. 67.

Gulbrandsen, Liv Mette; Fallang, Bjørg; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2014). Barns deltakelse og profesjonell praksis: fra oppskrifter til utforskende spørsmål?. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Kap. 9. s. 203-211. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil; Opsahl, Kari (2014). Utforskende framgangsmåter i forskning og profesjonell praksis. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Kap. 4. s. 75-99. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette; Seim, Sissel; Østensjø, Sigrid (2014). Teoretiske perspektiver og begreper. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. kap. 2. s. 37-55. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig