English version

ADvanced hEalth intelligence and brain-insPired Technologies (ADEPT)

Forskningsgruppen tar i bruk avansert og intelligent teknologi som kan bidra til bedre helse. I denne prosessen utvikles det ny, avansert hjerneinspirert teknologi.

Forskningen er forankret i industrielle applikasjoner, og skal være i samsvar med nasjonale og internasjonale krav til etikk og ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Vi bruker løsninger for helseintelligens, og personalisert diagnostikk og behandling for hjernehelse, i forskningen. Dataene analyseres med maskinlæring og kunstig intelligens (KI). 

Forhåpentligvis vil forskningen vår bidra til nye løsninger for framtidig robotikk og KI-teknologi.

Vi har forskningskompetanse på de to hovedområdene hjernehelse og hjerneinspirert teknologi: 

Hjernehelse omfatter

Hjerneinspirert teknologi omfatter

For å sikre at forskningsgruppen lykkes i store og tverrfaglige aktiviteter, har vi lagt kompetansen til medlemmene inn i en matrise, fordelt på tre undergrupper som er delt inn anatomisk i

 1. cellulær- og molekylærnivå, for medlemmer med fokus på medisinering og ernæring
 2. organ- og organisme-nivå, for medlemmer med fokus på hjernefunksjonen og interaksjonen den har med resten av kroppen
 3. bindevev, for medlemmer som kan bidra på de to andre nivåene, for eksempel med kunnskapsbasert og personspesifikk praksis innen teknologi og helse, RRI, design og materialer, og matematisk modellering

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Forskningsgruppen er tverrfaglig med medlemmer fra Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultet for helsevitenskap (HV), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Gründergarasjen.

  I tillegg har gruppen medlemmer fra andre institusjoner og nasjonal og internasjonal industri.

  Vi vil utvide vår forskning gjennom ADEPT-partnerskap nasjonalt og internasjonalt, og med å bygge flere innovative prosjekter som involverer ph.d.- og masterstudier ved

  • Fakultet for teknologi, kunst og design
  • Fakultet for helsevitenskap
  • Arbeidsforskningsinstituttet
  • Gründergarasjen
  • nasjonale og internasjonale industrielle og akademiske partnere. 

  Vi tilbyr prosjekter til studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. For tiden veileder ADEPT-forskere flere studenter.

  Se mer informasjon på nettsiden til forskningsgruppen ADEPT (oslomet.adept.org) og vår Twitter-konto ADEPT@OsloMet (twitter.com).

  Forskningsinfrastruktur

  Gruppen har tilgang til moderne og meget godt utstyrte laboratorier. 

  Optisk lab (NIRS lab) på OsloMet er utstyrt med

  • fNIRS/EEG hybrid-instrumenter (NIRx og g.Tec), og egenutviklet fNIRS-utstyr
  • optiske spektroskopi-instrumenter (Avantes, Ocean Optics)
  • lyskilder og lasere
  • fiberoptiske forbindelser med optisk filter
  • optiske benker (ikke-magnetiske)

  Bevegelseslab (Gaitline AS) er utstyrt med

  • “bevegelsesopptak" systemer fra Qualysis
  • biomekanisk bevegelsesanalyse

  Testbed lab på OsloMet er utstyrt med

  • LDF “Laser Doppler Flowmetery”, (Moor-instrument)
  • PtO2-sensorer
  • PtCO2-sensorer
  • respiratorer
  • EKG (12 leads)
  • respirasjons- og temperatursensorer

  Kjemisk lab på OsloMet er utstyrt med

  • massespektrometri
  • gass- og væskekromatografi
  • elektroforese
  • PCR-instrumenter
  • spektro-fotometeri
 • Sentrale prosjekter