English version

Digital oppfølging av pasienter med type 1 diabetes i spesialisthelsetjenesten (DigiDiaS)

Prosjektet skal øke kunnskapen om brukerstyrt behandling og bruk av digitale verktøy i oppfølgingen av pasienter med diabetes type 1 ved en endokrinologisk poliklinikk.

Kunnskapen skal bidra til at tjenestene ved Ahus utvikles i samsvar med pasientenes behov for støtte til egenbehandling og poliklinikkens ønske om å gi fleksibel og behovstilpasset oppfølging.

Gjennom prosjektet ønsker vi spesielt å få kunnskap om

Det tette samarbeidet mellom forskere og praksisfeltet står sentralt i prosjektet, og brukermedvirkning med involvering av både ansatte og pasienter har vært viktig i både forberedelsene og gjennomføringen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus (Ahus) og OsloMet.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Mer om prosjektet

  Nye digitale løsninger åpner muligheter for å tilrettelegge for fleksibel og behovstilpasset oppfølging og har potensial til å bidra i utviklingen av en bærekraftig helsetjeneste.

  I 2021 ble en digital appbasert løsning med dette formålet tatt i bruk på endokrinologisk poliklinikk på Ahus i oppfølgingen av pasienter med diabetes type 1.

  Dette prosjektet har som formål å evaluere det nye digitale tilbudet og identifisere eventuelle behov for videre utvikling.

  Til prosjektet rekrutteres både pasienter og helsepersonell ved poliklinikken. Pasienter som ønsker å være med i studien får tilsendt et spørreskjema ved to måletidspunkter med ett års mellomrom. Dette er for å kunne undersøke eventuelle endringer over tid.

  I tillegg vil det gjennomføres observasjoner av konsultasjoner og individuelle intervjuer med både pasienter og helsepersonell for å utforske tilfredsheten med den digitale løsningen.

  Resultatene vil ha innvirkning på tjenestene som gis ved endokrinologisk poliklinikk på Ahus og sikre at løsningen utvikles i tråd med både klinikkens og pasientenes behov.

  Prosjektet vil også bidra til kunnskap om digitale verktøy i oppfølgingen av pasienter med diabetes type 1.