English version
Line Christoffersen

Line Christoffersen

Kort om

Line Christoffersen har en doktorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen i København, og underviser i markedsføring og samfunnsvitenskapelig metode. Christoffersen har vært medforfatter på flere lærebøker i Samfunnsvitenskapelig metode, og har også utgitt boken "Når livet slutter før det begynner" som er basert på egen forskning rundt foreldres møte med helsevesenet etter å ha mistet barn.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Vitenskapsteori   Helsetjenesteforskning   Kvalitative forskningsmetoder   Markedsføring

Vitenskapelige publikasjoner

Christoffersen, Line ; Teigen, Janne; Rønningstad, Chris (2020). Following-up midwives after adverse incidents: How front-line management practices help second victims. 8 s. Midwifery. Vol. 85.
https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102669

Christoffersen, Line ; Teigen, Janne (2016). Jordmødres forventninger til lederadferd etter kritiske hendelser. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. s. 185-215. Fagbokforlaget.

Breunig, Karl Joachim ; Christoffersen, Line (2016). If X, then why? Comparative analysis using Critical Incidents Technique. Ribeiro, S; Domingo, E (Red.). 6th Global Innovation and Knowledge Academy Meeting Proceedings. s. 779-799. University of Valencia.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.094

Breunig, Karl Joachim ; Christoffersen, Line (2016). If x then why? Comparative analysis using critical incidents technique. Journal of Business Research. Vol. 69.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.094

Breunig, Karl Joachim ; Christoffersen, Line (2015). Bridging the Rigor-Relevance Divide in Management Research With CIT?. Mendy, J; Geringer, SD (Red.). Leading Issues in Business Research Methods Vol. 2.. s. 33-48. Academic Publishing International.

Breunig, Karl Joachim ; Christoffersen, Line (2014). Researching the outliers: Bridging the rigor-relevance divide in management research with CIT. Brown, Ann; Rich, Martin (Red.). Proceedings of the 13th European Conference on Research Methodology for Business and Management. s. 72-80. Academic Conferences and Publishing International Limited.

Christoffersen, Line ; Teigen, Janne (2013). Når livet slutter før det begynner. Foreldres opplevelser etter en dødfødsel og det etterfølgende svangerskapet. ISBN: 978-82-7935-351-5. 242 s. Abstrakt forlag.

Christoffersen, Line (2010). Undersøkelsesvariabler for segmentering. Døving, Runar; Svensson, Göran (Red.). Leksjoner i markedsvitenskap. s. 65-95. Abstrakt forlag.

Singh, Sangeeta; Christoffersen, Line (2008). Bankkunden og relasjonen til penger behovsbasert segmentering. 9 s. Magma forskning og viten. Vol. 11.

Rådestad, Ingela; Christoffersen, Line (2008). Helping a woman meet her stillborn baby while it is soft and warm. 4 s. British Journal of Midwifery. Vol. 16.





Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig