English version
Karl Joachim Breunig

Karl Joachim Breunig

Kort om

Karl Joachim Breunig er professor i strategi, og leder forskergruppen Digital Innovasjon og Strategisk Kompetanse i Organisasjoner (DISKO). Han har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, og mastergrad fra London School of Economics. Doktogradsavhandlingen omhandlet sosiale nettverks betydning for organisasjoners dynamiske kapabiliteter, og ble tildelt Hedlund-prisen 2012-2014. Prof. Breunigs forskning fokuserer på koblingen mellom strategi- og innovasjonsteori, og involverer temaer som tjeneste- og forretningsmodellinnovasjon, samt digitalisering i kunnskapsintensive virksomheter.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Økonomi

Emner

Organisasjonslæring   Kunnskapsorganisasjoner   Strategisk ledelse   Innovasjonsledelse   Tjenesteinnovasjon   Digital innovasjon

Vitenskapelige publikasjoner

Aas, Tor Helge ; Breunig, Karl Joachim ; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2023). ORGANISING DEVELOPMENT PROCESSES: THE CASE OF PRODUCT-SERVICE SYSTEMS. 30 s. International Journal of Innovation Management.
https://doi.org/10.1142/S1363919623500305

Ngo, Tina; Breunig, Karl Joachim (2023). A bibliometric analysis deconstructing research on how cognitive technologies affects man-machine collaboration. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. Vol. 24.
https://doi.org/10.34190/eckm.24.2.1345

Mikkelsen, Kristian Hilmar; Breunig, Karl Joachim (2023). Emerging Challenges in Innovation Portfolio Management: The Nordic Case. Bitran, Iain; Bitetti, Leandro; Conn, Steffen; Fishburn, Jessica; Huizingh, Eelko; Ritala, Paavo (Red.). Innovation and Circular Economy, Proceedings of XXXIV ISPIM Innovation Conference, held in Ljubljana, Slovenia on 04 June to 07 June 2023. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Jøranli, Ingvild ; Breunig, Karl Joachim (2022). Data-driven entrepreneurship and co-creation: Mapping user journeys of five Norwegian start-up companies. Proceedings IFKAD....

Steinhöfel, Erik; Hussinki, Henri; Breunig, Karl Joachim (2022). Framing a Maturity Model for Business Model Innovation. Journal of Business Models. Vol. 10.
https://doi.org/10.54337/jbm.v10i2.7024

Isegran, Henry; Kuvene, Mats; Breunig, Karl Joachim (2022). A bibliometric analysis deconstructing research on how digitalisation affects knowledge workers. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. Vol. 23.
https://doi.org/10.34190/eckm.23.1.395

Strønen, Fred H. ; Breunig, Karl Joachim ; Ellingsen, Ross; Vikingstad, Tor-Arne (2022). Digitalization of Knowledge Development in the Media Industry. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. Vol. 23.
https://doi.org/10.34190/eckm.23.2.817

Jøranli, Ingvild ; Breunig, Karl Joachim (2022). Entrepreneurial ecosystems: Strategies on access to capital, competence, and network. Bitran, Iain; Bitetti, Leandro; Conn, Steffen; Fishburn, Jessica; Huizingh, Eelko; Torkelli, Marko (Red.). The Role of innovation: Past, Present, Future - Proceedings of ISPIM Connects Athens Conference . ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.
https://hdl.handle.net/11250/3030353

Hydle, Katja Maria ; Hellström, Magnus Mikael; Aas, Tor Helge ; Breunig, Karl Joachim (2022). Entrepreneuring practices: interconnected bundles for digital servitization. Thompson, Neil Aaron; Byrne, Orla; Jenkins, Anna; Teague, Bruce T. (Red.). Research Handbook on Entrepreneurship as Practice. s. 298-313. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781788976831.00027

Ingvaldsen, Michelle; Kaur, Harnit; Breunig, Karl Joachim (2021). Individual-level impediments to digital transformation: A bibliometric literature review. Schiuma, G; Paoloni, P; Paoloni, M (Red.). Proceedings IFKAD: Managing Knowledge in Uncertain Times. s. 1137-1160. International Forum on Knowledge and Dynamics.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig