English version
Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik

Kort om

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet. Fra August 2019-2023 vil Tale være pro-dekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Hun har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Tale har også bred forelesererfaring innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester. Hun har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.

Forskningsprosjekter

  • EQUALS-EU

    Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstillinger.

Vitenskapelige publikasjoner

Meyer Solheim, Marit ; Skjølsvik, Tale (2022). The Impact of Leadership on Digital Learning in Health. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management. Vol. 23.
https://doi.org/10.34190/eckm.23.2.648

Larsson, Karl Kristian; Skjølsvik, Tale (2021). Making sense of the digital co-production of welfare services: using digital technology to simplify or tailor the co-production of services. Public Management Review.
https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2010402

Breunig, Karl Joachim ; Skjølsvik, Tale (2020). Understanding the strategy-innovation link in an era of disruptions. Bitran, Ian; Conn, Steffen; Gernreich, Chris; Heber, Michelle; Huizingh, K.R.E.; Kokshagina, Olga (Red.). Partnering for an innovation Community- Proceedings of the ISPIM Connects Bangkok 2020 . ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.

Breunig, Karl Joachim ; Skjølsvik, Tale (2020). Understanding the Strategy-Innovation Link in an Era of Disruptions. 9 s. Technology innovation management review. Vol. 10.
https://doi.org/10.22215/timreview/1377

Breunig, Karl Joachim ; Skjølsvik, Tale (2019). Emerging digital business models in the law firm industry. Brunetti, F; Rossignoli, C (Red.). Proceedings of the 10th Innovation, Entrepenaurship and Knowledge Academy Meeting. Innovation, Entrepenaurship and Knowledge Academy (INEKA).

Pemer, Frida; Skjølsvik, Tale (2019). The cues that matter: Screening for quality signals in the ex ante phase of buying professional services. Journal of Business Research. Vol. 98.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.005

Skjølsvik, Tale ; Pemer, Frida (2019). The process of business model disruption in knowledge-intensive services: The case of Legal Tech. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE. Vol. 2.
https://doi.org/10.34190/ECIE.19.232

Skjølsvik, Tale ; Breunig, Karl Joachim (2018). Virtual Law Firms: An exploration of the media coverage of an emerging archetype. International Journal of Law and Information Technology. Vol. 26.
https://doi.org/10.1093/ijlit/eax023

Skjølsvik, Tale (2018). Combining goods and service-dominant logics in purchasing strategies. The journal of business & industrial marketing. Vol. 33.
https://doi.org/10.1108/JBIM-09-2017-0220

Skjølsvik, Tale ; Breunig, Karl Joachim (2018). Picking professionals: a client-centric knowledge assessment framework. Measuring Business Excellence. Vol. 22.
https://doi.org/10.1108/MBE-01-2018-0001

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig