English version
Torgun Næss

Torgun Næss

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Smeland, Anja Hetland ; Rustøen, Tone; Næss, Torgun ; Nybro, Lill; Lundeberg, Stefan; Reinertsen, Hanne; Diseth, Trond H; Twycross, Alison (2019). Children's views on postsurgical pain in recovery units in Norway: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 28.
https://doi.org/10.1111/jocn.14788Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig