English version
Ellen Raael

Ellen Raael

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Henjum, Sigrun ; Groufh-Jacobsen, Synne ; H. Allen, Lindsay; Raael, Ellen ; Israelsson, Anna Maria; Shahab-Ferdows, Setareh; Hampel, Daniela (2022). Adequate vitamin B 12 and folate status of Norwegian vegans and vegetarians. 7 s. British Journal of Nutrition. Vol. 129.
https://doi.org/10.1017/S0007114522002987

Ulven, Stine Marie ; Leder, Lena; Elind, Elisabeth; Ottestad, Inger ; Christensen, Jacob J. ; Telle-Hansen, Vibeke ; Skjetne, Anne Juul; Raael, Ellen ; Sheikh, Navida Akhter; Holck, Marianne; Torvik, Kristin; Lamglait, Amandine; Thyholt, Kari; Byfuglien, Marte Gjeitung; Granlund, Linda; Andersen, Lene Frost; Holven, Kirsten Bjørklund (2016). Exchanging a few commercial, regularly consumed food items with improved fat quality reduces total cholesterol and LDL-cholesterol: A double-blind, randomised controlled trial. British Journal of Nutrition. Vol. 116.
https://doi.org/10.1017/S0007114516003445

Ulven, Stine Marie ; Foss, Silje Stange; Skjølsvik, Anne Marie; Stadheim, Hans Kristian; Myhrstad, Mari ; Raael, Ellen ; Sandvik, Marit; Narverud, Ingunn; Andersen, Lene Frost; Jensen, Jørgen; Holven, Kirsten Bjørklund (2015). An acute bout of exercise modulate the inflammatory response in peripheral blood mononuclear cells in healthy young men. Archives of Physiology and Biochemistry. Vol. 121.
https://doi.org/10.3109/13813455.2014.1003566Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig