English version
Virginie Amilien

Virginie Amilien

Kort om

Virginie Amilien er kulturforsker og dr.philos. Hun tok doktorgraden ved Sorbonne-universitetet i Paris i 1994 med en avhandling om overnaturlige vesener i norske folkeeventyr, som hun skrev som stipendiat ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo. I januar 1999 ble hun ansatt ved SIFO hvor hun har arbeidet med temaer knyttet til mat, forbruk, kultur og nasjonal identitet, som for eksempel norsk matkultur i reiselivsbransjen eller kjøkkenet som sosialt rom og arbeidsrom rom, mat og migrasjon, det norske Halloween med spesiell vekt på lokale matprodukter, norsk mattradisjon og kulturarv, og matforbruk generelt. Sammen med Erling Krogh redigerte hun ”Den kultiverte maten”, den første norske antologien om matkultur (2007) og hun har vært sterkt involvert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet ”Anthropology of Food» (https://aof.revues.org/) siden 2000.

Forskningsprosjekter