English version
logo-bilde fra prosjektet Strenght2Food

Strength2Food: Food quality for sustainability and health

Prosjektet Strength2Food skal se nærmere på betydningen av EUs kvalitetspolitikk og offentlig sektors innkjøpspolitikk i forhold til lokal produksjon og forbruk av mat.

Prosjektet Strength2Food skal se nærmere på betydningen av EUs kvalitetspolitikk og offentlig sektors innkjøpspolitikk i forhold til lokal produksjon og forbruk av mat. Målet er å styrke lokal økonomisk utvikling og spesielt landbruket og fiskeriene, samt hvordan nye perspektiver og etableringen av nye kvalitetsmarkeder kan fremme utvikling av lokale næringskjeder.

#STRENGTH2FOOD: Food quality for sustainability and health

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...

Publikasjoner og formidling

 • Faktaark

 • Podkast

  Lytt til forskerne i prosjektet! Podkastene finner du på OsloMets kanal Viten og snakkis, eller der du lytter til podkast. 

  1. Forskning på bærekraftig mat  del 1 (vitenogsnakkis.oslomet.no). Hva menes med bærekraft? Hva er egentlig kortreist mat, og hvorfor er den bærekraftig? Programvert Julie tar en prat med Gunnar Vittersø.
  2. Forskning på bærekraftig mat del 2 (vitenogsnakkis.oslomet.no). Hva er kvalitetsmerking av mat? Hvordan bør man forbedre merkingen, slik at forbrukere vet hva de betyr? Julie prater med Gunnar Vittersø og Virginie Amilien. 
  3. Forskning på bærekraftig mat del 3 (vitenogsnakkis.oslomet.no). Programvert Julie er til stede med lydopptakeren på seminaret 15. november, og snakker med noen av deltakerne. 
 • Prosjektrapporter

  Vittersø, G., Borgen, S.O, Majewski, E., Malak-Rawlikowska, A., Tocco, B.: Strategic Guide. Short Food Supply Chains (SFSCs). Project Deliverable 10.4, Strength2Food 2021.

  Malak-Rawlikowska A., Majewski E., Wąs A., Gołaś M., Kłoczko-Gajewska A. Borgen SO, Coppola E., Csillag P., Duboys de Labarre M., Freeman R., Gentili R., Gorton M., Hoàng V., Kuraj S., Lecoeur JL., Mai N., Menozzi D., Nguyễn A., Saidi M., Tocco B., Torjusen H., Török Á., Veneziani M., Vittersø G., Wavresky, P. (2019). Kvantitativ vurdering av økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft av korte matforsyningskjeder og innvirkning på landlige territorier. Prosjektrapport, Strength2Food, 2019.

  Vittersø, G; Torjusen, H; Laitala, KM; Arfini, F; Biasini, B; Coppola, E; Csillag, P; Donati, M; Duboys de Labarre, M; Gentili, R. Kvalitativ vurdering av motivasjoner, praksis og organisasjonsutvikling av korte matforsyningskjeder. Prosjektrapport, Strength2Food 2018.

  Alle rapporter og strategiguider er tilgjengelig på prosjektsiden (strength2food.eu).

 • Annen litteratur i prosjektet

  Amilien et al. (2022): European food quality schemes in everyday food consumption: An exploration of sayings and doings through pragmatic regimes of engagement. Journal of Rural Studies Vol 25. DOI: 0.1016/j.jrurstud.2022.09.009

  Malak- Rawlikowska, A., Majewski, E., Wąs, A., Borgen, SO, Csillag, P., Donati, M., Freeman, R., Lecoeur, JL., Mancini, MC, Nguyen, A., Saidi, Tocco, B., M., Török, Á., Veneziani, M., Hoàng, V., Vittersø, G., Wavresky, P. (2019). Measuring the Economic, Environmental and Social Sustainability of Short Food Supply Chains, Sustainability, 11(15), 4004. DOI: 10.3390/su11154004.

  Majewski, E., Komerska, A., Kwiatkowski, J., Malak -Rawlikowska, A., Wąs, A., Sulewski, P., Gołaś, M., Pogodzińska, K., Lecoeur, JL, Tocco, B., Török, Á, Donati, M., Vittersø, G. (2020). Er korte matforsyningskjeder mer miljømessig bærekraftige enn lange kjeder? En livssyklusvurdering (LCA) av økoeffektiviteten til næringskjeder i utvalgte EU-land, Energies, 13(18), 4853. DOI: 10.3390/en13184853.

  Vittersø, G., Torjusen, H., Laitala, K., Tocco, B., Biasini, B., Csillag, P., Duboys de Labarre, M., Lecoeur, JL., Maj, A., Majewski, E., Malak- Rawlikowska, A., Menozzi, D., Török, Á., Wavresky, P. (2019). Short Food Supply Chains and their Contributions to Sustainability: Views among Participants in 12 European Cases, Sustainability, 11(17), 4800. DOI: 10.3390/su11174800.

  Alle referanser er tilgjengelige på prosjektsiden (strength2food.eu).

 • Presseoppslag

Nytt fra prosjektet

mathandel på Bondens marked, produsent gir papirposer med grønnsaker til to kunder
Motiverende å støtte lokal matproduksjon

Hvor bærekraftig er lokal handel av mat, gjerne direkte fra produsent? Bærekraften er til stede på litt uventede måter, viser det seg.

familie samlet rundt et middagsbord
Eksperimentelle kjøkkenstudier fra hele Europa

Hvordan oppfatter europeiske forbrukere kvaliteten på maten de spiser? Bli med inn i over 40 husholdninger i syv europeiske land.

Nærbilde av parmesanost-emballasje
Ingen legger merke til matmerker for kvalitetsmat

Matkvalitet og lokalmat er viktig for mange, men få av oss legger merke til matmerkene som skal informere oss om kvaliteten.