English version
Erlend Hua Lun Kok

Erlend Hua Lun Kok

Kort om

Jeg er utdannet sosiolog fra UiO (2023) og har spesialisert meg på sosiale bevegelser, sårbarhet og håp. Metodisk sett vektlegger jeg perspektivene til de som forskes på og sentrerer disse perspektivene i analyser. Dette gjelder også på SIFO, hvor jeg nå forsker på sårbare forbrukere sitt handlingsrom i møte med stat og marked.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Skuland, Silje Elisabeth ; Alecu, Andreea I. ; Kok, Erlend Hua Lun ; Ansteensen, Ann-Kristin ; Roos, Gun ; Lynum, Markus ; Blomberg, Lilli Wolland (2024). Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser. SIFO-rapport nr. 5-2024. ISBN: 978-82-7063-571-9. 103 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.
https://hdl.handle.net/11250/3128755Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig