jente i ullgenser i skogkanten med sauer rundt

KRUS – økt utnyttelse av norsk ull

Norsk ull har god krus, og dermed spenst og styrke. Prosjektet Krus ønsker å få frem kvalitetene i norsk ull gjennom kvalitetsarbeid i næringskjeden og økt kunnskap og bedret markedsføring. Krus er tverrvitenskapelig og dekker verdikjeden fra gård til gode klær. Verdikjeden til ull i Norge vil sammenlignes med tilsvarende næringskjeder i noen utvalgte nordatlantiske land og med den utviklingen som har skjedd innen mat.

Sluttrapport for KRUS-prosjektet

Siden oppstarten i 2015 har KRUS-prosjektet hatt to mål: å forbedre markedet for og verdien av norsk ull og kartlegge mulighetene for lokal produksjon som et skritt mot bærekraft i klesindustrien. Prosjektet har sett på hvordan vi kan gjenopprette en forståelse av sammenhengen mellom råvaren og det ferdige produktet innen industrien og blant forbrukerne.

Da KRUS startet var det få produkter på markedet som inneholder norsk ull utover strikkegarn og noen ferdige strikkegensere. Vi har opplevd et skifte, med mange nye produkter på markedet fra nye og små, og fra etablerte norske tekstilbedrifter. Ikke minst har utviklingen for de eldre sauerasene vært gledelig. Dette er ulla der utfordringene har vært størst, og mest har gått til spille.

Et marked med mer variasjon åpner muligheter for produkter som tar vare på ulike egenskaper ved råvarene slik som naturlig pigment. Det er fortsatt mye ugjort både for norsk ull generelt og for de eldste rasene, men kunnskapen og interessen rundt mulighetene er raskt voksende. Ved avslutningen av KRUS er vi glade for å ha kunnet bidra til en positiv utvikling for norsk ull.

Last ned rapporten her

Ingun Grimstad Klepp, Tone Skårdal Tobiasson, Vilde Haugrønning, Gunnar Vittersø, Lise Grøva, Torhild Kvingedal, Ingvild Espelien, Elin Kubberød: KRUS final report. Enhancing local value chains in Norway (oda.oslomet.no). SIFO-rapport nr. 8-2019

KRUS-prosjektet har levert 40 kronikker, 3 bøker, 22 bokkapitler, 25 vitenskapelige artikler, 4 rapporter, 60 populærvitenskapelige publikasjoner, og deltakerne i prosjektet har holdt over 140 foredrag.

Om prosjektet

Forbruk og produksjon av tekstiler står ovenfor store utfordringer og omlegginger. I dag kjennetegnes bransjen av lav regulering og lite kunnskap, mens veksten i mengde, miljøbelastning og belastning på dyr og mennesker er høy. Krus vil bidra i debatten om bærekraftige klær gjennom å fokusere på en lokal verdikjede og lokalt forankrede klær.

Norsk ull og de spesifikke kvalitetene ved de ulike rasene, spiller en vesentlig rolle for norsk tekstiltradisjon og kleskultur. Arbeidet mot varige og vakre klær og tekstiler kan gå via økt forståelse for hvor klærne «kommer fra» og råvarenes betydning for de ferdige tekstiler. En viktig utfordring for norsk ull er at den ikke markedsføres med opprinnelse. En særlig utfordring finnes for de eldre raser. Denne ullen er sentral for norske håndverkstradisjoner, men kvaliteten på enkelte av ullsortene går ned og en del ull blir ikke tatt vare på, men utgjør et avfallsproblem.

Gjennom forsøk med avl, samarbeid, merkeordninger, produktutvikling og nye forretningsmodeller søker Krus å ta fatt i disse utfordringene.

Krus er finansiert av Norges forskningsråd innenfor BIONÆR-programmet (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer).

Hovedmål

Øke verdiskapningen fra Norsk ull og redefinere «sustainable fashion» gjennom å reetablere en forståelse for hvor klær kommer fra.

Delmål

 1. Sikre forbrukere tilgang til norsk ull i garn og andre produkter
 2. Øke kvalitet og mengden ull videreforedlet og spunnet for det lokale marked
 3. Øke kunnskapen om bærekraftige forretningsideer
 4. Redefinere «sustainable fashion»
 5. Øke kunnskapen om norsk ulls muligheter innad i verdikjeden og blant forbrukere
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Animalia
  • Bioforsk Økologisk
  • Copenhagen business school (CBS)
  • Hillesvåg Ullvarefabrikk
  • International wool textile organisation (IWTO)
  • Lyngheisenteret - Museumssenteret i Hordaland (MuHo)
  • Nice Fashion - Nordic Fashion Association
  • Norges Husflidslag
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) - Handelshøyskolen
  • Norilia AS
  • Norsk Sau og geit (NSG)
  • Selbu spinneri
  • University of the arts London – London college of fashion
  • ZeroWaste Scotland

Nytt fra prosjektet

Detaljer strikkegrenser med knapper av metall
Overraskende hvor sent strikking kom til Norge

Du trodde kanskje at strikking i Norge er en eldgammel tradisjon som selv vikingene lærte av sine formødre?

Hvite klær hengt opp til tørk som flagrer i vinden
Klærne dine påvirker miljøet mer enn du tror

Til tross for store miljøbelastninger i produksjonen er likevel bruken av klær viktig for den totale miljøbelastningen fra klesforbruket.