English version

Want Not, Waste Not

Dette ph.d.-prosjektet er en garderobestudietilnærming til å minimere syntetisk tekstilavfall i norske husholdninger.

Tekstilproduksjonen har økt betydelig de siste 20 årene, nesten utelukkende på grunn av syntetiske fibre, som representerer over to tredjedeler av alle materialer som brukes i tekstiler. Et av de viktigste miljøproblemene til tekstiler involverer de store mengdene av avfall som skapes.

Prosjektet er en del av Wasted Textiles, som er finansiert av Norges forskningsråd og ledes fra SIFO.

Vi vet lite om hva tekstilavfall faktisk består av, hvordan avfall skapes og hvordan folk skiller seg av med tekstiler. Målet med dette ph.d.-prosjektet er å skape kunnskap om forbruk av tekstiler i norske husholdninger ved å samle inn og analysere tekstiler som går ut av bruk for å finne ut hva tekstilavfall egentlig består av, og hvordan og hvorfor det blir til.

Det vil bli gjennomført en omfattende kartlegging av disse tekstilene for å få kunnskap om den tekniske sammensetningen og historien til det enkelte tekstil samt for å estimere andelen syntetisk innhold.

Temaet vil bli utforsket gjennom følgende forskningsspørsmål:

Metoder og teori

Data vil bli samlet inn gjennom garderobestudier ved å gjennomføre feltarbeid i 30 husstander i både landlige og urbane områder i løpet av en periode på 6 måneder. Husholdningene skal samle alle tekstiler som ellers ville blitt kastet, gitt bort eller lagret over tid, og skape oversikter over lekkede tekstiler.

Jeg skal besøke husstandene for å samle inn tekstilene og gjennomføre intervjuer med deltakerne. Hvert tekstilelement vil bli kartlagt i henhold til anskaffelses- og brukshistorikk, tekstiltype, fibersammensetning, tilstand samt årsak og planlagt avhendingsmetode.

Bidraget fra garderobestudier i arbeidet med å minimere tekstilavfall er å skape forståelse for forholdet mellom det enkelte syntetiske tekstil og den større materielle konteksten. Det teoretiske rammeverket vil være basert på praksisteori og to motstridende posisjoner: Økologisk moderniseringsteori og Earth Logic Research Plan.

Veiledere

Kirsi Laitala, Mari Bjerck og Andreas Ytterstad

Prosjektet er en del av ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved OsloMet.