English version
Celine Motzfeldt Loades

Celine Motzfeldt Loades

Kort om

Faglige interesser
byutvikling og bærekraft
steds- og områdeutvikling
byøkologi
miljø- og klimautfordringer
politisk aktivisme/sivilt samfunn/borgermedvirkning/samskaping
natur- og kulturarvsforvaltning
bærekraftig turisme
mat og bærekraft
sosial endring/temporalitet

Undervisningserfaring

Sosialantropologisk institutt (SAI), UiO:
Undervisning på BA programmet
SOSANT1200 - Politisk antropologi
SOSANT3090 - Bacheloressay
SOSANT2600 - Antropologi i praksis
SOSANT1050 - Etnografisk Metode

Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO:
Undervisning på MA programmet - Development, Environment and Cultural Change:
SUM 4100 - Research Methods I
SUM 4100 - Research Methods II
SUM4019 – Consumption, Sustainability and Social Change
SUM4012 - Cross-Cultural Perspectives on the Environment

University of Dubrovnik (UniDu), Kroatia:
Undervisning på BA programmet i Media og kommunikasjon, University of Dubrovnik (UniDu)
Anthropology of the Media

Bakgrunn
Celine Motzfeldt Loades har doktorgrad (Ph.D.) og Master of Arts (MA) i sosialantropologi fra Sosialantropologisk institutt (SAI), UiO, samt Bachelor of Arts (BA) i sosialantropologi og kommunikasjonsstudier fra Goldsmiths College, the University of London. Hun har jobbet som Ph.D. stipendiat og gjesteforsker ved Senter for utvikling og miljø (SUM). Loades har også vært gjesteforsker og foreleser ved Universitetet i Dubrovnik.

Loades har erfaring fra etnografisk feltarbeid i Dubrovnik (Kroatia) og Orvieto (Italia).

Hun har bred forskningserfaring innen bærekraft og byutviklingsfeltet. Hun er spesielt interessert i endringsprosesser, sammenhenger mellom sosiokulturelle, miljømessige, romlige og temporale forhold og hvordan disse bidrar til å forme byers forutsetninger for grønn omstilling.

Loades har også tidligere arbeidserfaring i anvendt antropologi. I 2020-2021 jobbet hun som prosjektleder og fagansvarlig på NOAs (Naturvernforbundet i Oslo og Akershus) skoleprosjekt, 'Bynaturen – unges medvirkning i natur- og regionalkonflikter i Osloregionen’.

Verv
Styremedlem, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (2020 – 2022)
Leder i Byøkologisk arbeidsgruppe, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (2019 – d.d.)
Redaksjonell styremedlem, Journal of Urban Culture Research (JUCR) (2014 – 2019)
Nettverksmedlem, organisator, Urban Culture Plaza - Network for Urban Culture Research (2014 – 2020)

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Loades, Celine Motzfeldt (2022). Walls and Gateways - Contested Heritage in Dubrovnik. ISBN: 9781800733541. 368 s. Berghahn Books.
https://doi.org/10.3167/9781800733541

Loades, Celine Motzfeldt (2019). Heritage and scale – Challenges to wellbeing and place management in Dubrovnik’s world heritage site. Journal of Urban Culture Research. Vol. 19 Jul-Dec 2019.
https://doi.org/10.14456/jucr.2019.7

Loades, Celine Motzfeldt (2016). Contested Places and Ambivalent Identities – Social Change and Development in UNESCO Enlisted Dubrovnik. 18 s. Journal of Urban Culture Research. Vol. Volume 12 .
https://doi.org/10.14456

Loades, Celine Motzfeldt (2012). A Beautiful Burden? Identity Constructions in a Post-War Heritage City. Nielsen, Kenneth Bo; Bjørkdahl, Kristian (Red.). Development and Environment: Practices, Theories, Policies. s. 155-171. Akademisk Forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig