English version
Sigridur Vilhjalmsdottir

Sigridur Vilhjalmsdottir

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 s. International Journal of Educational Research . Vol. 112.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig