English version
Asbjørn Røiseland

Asbjørn Røiseland

Kort om

Min forskning har i hovedsak knyttet an mot fagtradisjonene «Urban governance» og «Public Administration», som begge er internasjonale og flerfaglige forskningsfelt som er opptatt av å studere offentlig sektor og samspillet mellom offentlig, marked og sivilsamfunn. Sentrale begreper i denne forskningen er samarbeid, samstyring, nettverk, samskaping og innovasjon. I tillegg har jeg student politisk lederskap, særlig knyttet til kommuner, både i Norge, Sverige og Danmark. Utover egen forskning, er jeg også sjefsredaktør for tidsskriftet «Nordic Journal of Innovation in the Public Sector».

Jeg underviser og veileder studenter innenfor disse temaene, både på bachelor, master og PhD-nivå.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Røiseland, Asbjørn (2023). For all seasons? Exploring the policy-context for co-creation. Public Money & Management .

Heimburg, Dina von; Langås, Susanne Vollan; Røiseland, Asbjørn (2022). From co-creation to public value through collaborative platforms—the case of Norwegian kindergartens. Public Money & Management . Vol. 43.
https://hdl.handle.net/11250/3040976

Røiseland, Asbjørn (2021). Co-creating Democratic Legitimacy: Potentials and Pitfalls. Administration & Society . Vol. 54.

Lo, Christian; Røiseland, Asbjørn (2021). The difference that makes a difference? Exploring the purple zone of political and administrative leadership in Danish and Norwegian local government. Pinheiro, Romulo; Trondal, Jarle (Red.). Organizing and Governing Governmental Institutions. 12. s. 267-288. Fagbokforlaget.

Breimo, Janne Paulsen; Røiseland, Asbjørn (2021). “Samskaping” i norsk offentlig sektor: Endringer, opportunisme eller symbolpolitikk?. Akademisk Kvarter . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/2979423

Røiseland, Asbjørn; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob (2020). Refleksjoner rundt paradokser, lederskap og læring. Røiseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene (Red.). Folkevalgt og politisk leder. 6. s. 146-163. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2728460

Leirset, Espen; Røiseland, Asbjørn (2020). Åpenhetsparadokset. Åpne eller lukkede møter i lokalpolitikken?. Røiseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene (Red.). Folkevalgt og politisk leder. 4. s. 95-113. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2728424

Røiseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob (2020). Folkevalgt og politisk leder. Røiseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene (Red.). Folkevalgt og politisk leder. Kapittel 1. s. 9-30. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/82289

Røiseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene (2020). Folkevalgt og politisk leder. ISBN: 9788202679187. 180 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.80

Røiseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene (2020). Administrators as Drivers of Democratic Innovations. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal . Vol. 25.
http://www.innovation.cc/scholarly-style/2020_25_1...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig