English version
Asbjørn Røiseland

Asbjørn Røiseland

Kort om

Min forskning har i hovedsak knyttet an mot fagtradisjonene «Urban governance» og «Public Administration», som begge er internasjonale og flerfaglige forskningsfelt som er opptatt av å studere offentlig sektor og samspillet mellom offentlig, marked og sivilsamfunn. Sentrale begreper i denne forskningen er samarbeid, samstyring, nettverk, samskaping og innovasjon. I tillegg har jeg student politisk lederskap, særlig knyttet til kommuner, både i Norge, Sverige og Danmark. Utover egen forskning, er jeg også sjefsredaktør for tidsskriftet «Nordic Journal of Innovation in the Public Sector».

Jeg underviser og veileder studenter innenfor disse temaene, både på bachelor, master og PhD-nivå.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Røiseland, Asbjørn ; Trætteberg, Håkon Solbu (2024). Emergency management through enduring collaborative networks: Lessons on phases and levels. Public Administration.
https://doi.org/10.1111/padm.12998

Krogh, Andreas Hagedorn; Røiseland, Asbjørn (2023). Urban Governance of Disaster Response Capacity: Institutional Models of Local Scalability. Journal of Homeland Security and Emergency Management.
https://doi.org/10.1515/jhsem-2022-0005

Heimburg, Dina von; Røiseland, Asbjørn (2023). Barnehager som plattform for samskapt og bærekraftig samfunnsplanlegging. Lund, Anne Kamilla; Nilssen, Maja; Tjønndal, Anne (Red.). Samskapt bærekraft i norsk arbeidsliv. s. 82-103. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215061191-23-05

Røiseland, Asbjørn (2023). For all seasons? Exploring the policy-context for co-creation. Public Money & Management.
https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2206046

Heimburg, Dina von; Langås, Susanne Vollan; Røiseland, Asbjørn (2022). From co-creation to public value through collaborative platforms—the case of Norwegian kindergartens. 10 s. Public Money & Management. Vol. 43.
https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2120295

Lo, Christian; Røiseland, Asbjørn (2021). The difference that makes a difference? Exploring the purple zone of political and administrative leadership in Danish and Norwegian local government. Pinheiro, Romulo; Trondal, Jarle (Red.). Organizing and Governing Governmental Institutions. s. 267-288. Fagbokforlaget.

Breimo, Janne Paulsen; Røiseland, Asbjørn (2021). “Samskaping” i norsk offentlig sektor: Endringer, opportunisme eller symbolpolitikk?. 12 s. Akademisk Kvarter. Vol. 23.
https://doi.org/10.5278/academicquarter.vi23.7027

Røiseland, Asbjørn (2021). Co-creating Democratic Legitimacy: Potentials and Pitfalls. Administration & Society. Vol. 54.
https://doi.org/10.1177/00953997211061740

Røiseland, Asbjørn ; Vabo, Signy Irene (2020). Administrators as Drivers of Democratic Innovations. 19 s. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal. Vol. 25.
http://www.innovation.cc/scholarly-style/2020_25_1

Røiseland, Asbjørn ; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob (2020). Refleksjoner rundt paradokser, lederskap og læring. Røiseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene (Red.). Folkevalgt og politisk leder. s. 146-163. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2728460

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig