Evaluering av opptrappingsplan mot vold og overgrep

Prosjektet skal følgeevaluere implementeringen av regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Om prosjektet

Prosjektet følgeevaluerer implementeringen av regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep. Planen involverer en lang rekke aktører på ulike forvaltningsnivåer og i flere sektorer. Evalueringen skal særlig vurdere fem hovedinnsatsområder i opptrappingsplanen, samt gi en helhetlig analyse av måloppnåelsen. 

Hovedspørsmål er om opptrappingsplanen bidrar til å

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Telemarkforskning og med bidrag fra Voldsprogrammet ved NOVA.

Sluttprodukt av prosjektet:
NIBR-rapport 2022:13
Evaluering av opptrappingsplanen for vold og overgrep. Sluttrapport

Laster inn ...