Tilskudd til utleieboliger - en evaluering

Sammen med Oslo Economics er NIBR i gang med å evaluere tilskuddet til utleieboliger, på oppdrag for husbanken. Tilskuddet ble avviklet 01.01.2023.

Evalueringen skal vurdere kostnadseffektivitet og formålseffektivitet. Med dette som ramme undersøker vi:

Prosjektet gjennomføres med en blanding av intervjuer, analyse av foreliggende statistikk og en survey til relevante kommuner.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...