English version
Herbjørn Andresen

Herbjørn Andresen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi   Arkivistikk   Rettsinformatikk   Sosiologi

Emner

Teknologi og samfunn   Personvern og informasjonssikkerhet   Forvaltningsinformatikk   Elektronisk arkiv   Arkivdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Andresen, Herbjørn (2021). Bør journalføringsplikten avvikles?. Norsk arkivforum . Vol. 27.

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 1. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Andresen, Herbjørn; Huvila, Isto; Stokstad, Sigrid (2020). Perceptions and Implications of User Participation and Engagement in Libraries, Archives and Museums. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 9. s. 185-206. De Gruyter Saur.

Andresen, Herbjørn (2020). On the Breakdown of the Controlled Environment Paradigm in Norwegian Archival Repositories. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Archives and Records. s. 616-621. Springer.

Andresen, Herbjørn (2020). On the Internationalisation and Harmonisation of Archival Law. European Journal of Comparative Law and Governance . Vol. 7.
https://brill.com/view/journals/ejcl/7/1/article-p...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Andresen, Herbjørn (2019). A discussion frame for explaining records that are based on algorithmic output. Records Management Journal . Vol. 30.

Andresen, Herbjørn (2019). Fremfinning og bruk av digitalt skapt materiale i arkivdepotene. Norsk arkivforum . Vol. 25.

Andresen, Herbjørn (2018). Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse. Lov og Rett . Vol. 57.
https://www.idunn.no/lor/2018/05/behandling_av_per...

Andresen, Herbjørn (2016). Ny versjon av standarden ISO 15489. 10 s. Tidsskriftet Arkiv . Vol. 7.
https://journals.hioa.no/index.php/arkiv/article/d...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig