English version
Herbjørn Andresen

Herbjørn Andresen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi   Arkivistikk   Rettsinformatikk   Sosiologi

Emner

Teknologi og samfunn   Personvern og informasjonssikkerhet   Forvaltningsinformatikk   Elektronisk arkiv   Arkivdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Andresen, Herbjørn (2021). Bør journalføringsplikten avvikles?. Norsk arkivforum. Vol. 27.

Andresen, Herbjørn (2020). On the Internationalisation and Harmonisation of Archival Law. European Journal of Comparative Law and Governance. Vol. 7.
https://doi.org/10.1163/22134514-00701002

Andresen, Herbjørn (2020). On the Breakdown of the Controlled Environment Paradigm in Norwegian Archival Repositories. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. s. 616-621. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43687-2_51

Andresen, Herbjørn; Huvila, Isto; Stokstad, Sigrid (2020). Perceptions and Implications of User Participation and Engagement in Libraries, Archives and Museums. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. s. 185-206. De Gruyter Saur.
https://doi.org/10.1515/9783110636628-009

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://doi.org/10.1515/9783110636628-001

Andresen, Herbjørn (2019). Fremfinning og bruk av digitalt skapt materiale i arkivdepotene. Norsk arkivforum. Vol. 25.

Andresen, Herbjørn (2019). A discussion frame for explaining records that are based on algorithmic output. Records Management Journal. Vol. 30.
https://doi.org/10.1108/RMJ-04-2019-0019

Andresen, Herbjørn (2018). Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse. Lov og Rett. Vol. 57.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2018-05-02

Andresen, Herbjørn (2016). Ny versjon av standarden ISO 15489. 10 s. Tidsskriftet Arkiv. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/ta.1799

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig