English version
Herbjørn Andresen

Herbjørn Andresen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi   Arkivistikk   Rettsinformatikk   Sosiologi

Emner

Teknologi og samfunn   Personvern og informasjonssikkerhet   Forvaltningsinformatikk   Elektronisk arkiv   Arkivdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Andresen, Herbjørn (2024). A bold attempt to kill of the registry in Nordic public administration: A review of proposed archival legislation in Sweden and Norway. Bak, Greg; Rostgaard, Marianne (Red.). The Nordic Model of Digital Archiving. s. 77-93. Routledge.

Andresen, Herbjørn (2021). Bør journalføringsplikten avvikles?. Norsk arkivforum. Vol. 27.

Andresen, Herbjørn (2020). On the Internationalisation and Harmonisation of Archival Law. European Journal of Comparative Law and Governance. Vol. 7.
https://doi.org/10.1163/22134514-00701002

Andresen, Herbjørn (2020). On the Breakdown of the Controlled Environment Paradigm in Norwegian Archival Repositories. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. s. 616-621. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43687-2_51

Andresen, Herbjørn ; Huvila, Isto; Stokstad, Sigrid (2020). Perceptions and Implications of User Participation and Engagement in Libraries, Archives and Museums. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. s. 185-206. De Gruyter Saur.
https://doi.org/10.1515/9783110636628-009

Audunson, Ragnar Andreas ; Andresen, Herbjørn ; Fagerlid, Cicilie ; Henningsen, Erik ; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon ; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo

Audunson, Ragnar Andreas ; Andresen, Herbjørn ; Fagerlid, Cicilie ; Henningsen, Erik ; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://doi.org/10.1515/9783110636628-001

Andresen, Herbjørn (2019). Fremfinning og bruk av digitalt skapt materiale i arkivdepotene. Norsk arkivforum. Vol. 25.

Andresen, Herbjørn (2019). A discussion frame for explaining records that are based on algorithmic output. Records Management Journal. Vol. 30.
https://doi.org/10.1108/RMJ-04-2019-0019

Andresen, Herbjørn (2018). Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse. Lov og Rett. Vol. 57.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2018-05-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig